Litteraturhistorieförfalskning (1)

”Den som behärskar historien, behärskar framtiden”, är ett citat ur Georg Orwells 1984.

CJL Almqvist lånade pengar av en känd procentare, flydde Sverige i hemlighet 1851, och blev strax därefter anklagad av procentaren (som iofs säkert inte var Guds bästa barn) och åtalad  för förfalskning och giftmordsförsök.

Först ur Svensk Litteraturhistoria (Alving–Hasselberg, 1959): ”Förfalskningsbrottet är efteråt bevisat, och även till giftmordsförsöket var han av allt att döma skyldig.”

Nu ur tidskriften Parnass (Göran Gunér, n:r 4 2011): ”På försommaren 1851 blir Almqvist anklagad för förfalskning och giftmordsförsök på von Scheven. Det fientliga etablissemanget får definitivt övertaget. Hals över huvud går han i landsflykt via Tyskland till USA.”

Notera här hur den andra texten 1) utelämnar frågan om Almqvists skuld (det är istället fråga om ett maktspel, där sympatierna ligger hos den begåvade och radikale författaren, oavsett skuld), 2) har förskjutit landsflykten till efter anklagelserna, vilket ju framställer Almqvist i betydligt oskyldigare dager.

Så kan det gå när sanningen får ge vika för andra krafter…