Skolkrisens grundvalar

Drömmen om elevcentrerad undervisning blev en mardröm

Skolan är i kris – men oron över haveriet klingar falskt. I decennier har svensk pedagogik syftat till allt annat än att höja elevernas kunskaper. Vi har därmed fått den skola vi förtjänar, skriver Gabriel Heller Sahlgren. Nu riktas fokus återigen mot annat än kunskap. Vem tar ställning för en skola med klassiskt lärande i centrum?

http://kvartal.se/artiklar/skolkrisens-grundvalar