Gotiska och svenska

För kort tid sedan bloggade jag om Silverbibeln. Hur ser gotiskan, det äldsta bevarade germanska språket, då ut jämfört med svenskan. Det är ju särskilt intressant om vi utgår från att goterna utvandrade från Sverige.

Här är ”Fader vår” på gotiska, med en ”ord-för-ord-översättning”, högst ovetenskaplig, bredvid.

Atta unsar þu in himinam, Fader vår du i himmelen,

weihnai namo þein. helgat namnet ditt.

Qimai þiudinassus þeins. Tillkomme riket ditt.

Wairþai wilja þeins, Varde (bliv) viljan din,

swe in himinam jah ana airþai. så i himmelen ock på jorden.

Hlaif unsarana þana sinteinan gif uns himma daga, Brödet vårt därtill dagligen giv oss denna dag,

jah aflet uns þatei skulans sijaima, och avlåt (förlåt) oss skulderna skyldiga (från oss),

swaswe jah weis afletam þaim skulam unsaraim. såsom ock vi avlåter dem skulderna våra (till oss).

Jah ni briggais uns in fraistubnjai, Och ej bringa oss i frestelse,

ak lausei uns af þamma ubilin; utan lös oss av (från) det onda;

unte þeina ist þiudangardi jah mahts jah wulþus in aiwins. tills din gudsstad (gardi = gård, stad, slott) och makt och välde i evighet.

Amen. Amen.

Som man kan se, finns det stora likheter.

Silverbibeln online

Varför är Silverbibeln viktig? Jo, den är skriven på gotiska och är den äldsta bevarade längre skrift på ett germanskt språk. Språket i den ligger därmed också väldigt nära den ur-germanska som språkforskarna tror en gång funnits och som även vi har talat. Goterna utvandrade också med stor sannolikhet från Skandinavien (enligt dem själva), bosatte sig i ung. dagens norra Polen innan de spred sig runt Europa.

Texten finns inskannad, se länk nedan. Tyvärr inget av intresse för lekmän, då vi inte förstår alfabetet eller språket särskilt väl. Men det finns länkar till två PDF-filer med information om Silverbibeln och gotiskan.

http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Handskrifter/Silverbibeln/Codex-Argenteus-Online/#