Fundamentalistisk ateistisk överläkare hatar kristna

Samvetsfriheten fanns inskriven i svensk grundlag fram till 1970-talet.

När det gäller större frågor, som aborter, där det faktiskt för den troende handlar om ett slags mord på ett ofött barn, borde man kunna införa dispens för den läkare/sköterska som inte vill delta i sådant.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/kalmarlakare-viralattackerar-busch-toor

http://www.barometern.se/kalmar/lakare-till-samtal-efter-facebookgral/

http://www.friatider.se/lakaren-som-vagrar-varda-kristna-inte-angerfull-jag-angrar-aldrig-nagonting

Uppdatering: Läkaren har nu fått avgå från sin chefsbefattning. Ett rimligt straff, då han som chef är normsättande och ska vara en förebild.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/dan-johannesson-slutar

Bageri stämt på miljonbelopp av lesbiskt par

Ett kristet bageri vägrade att sälja en bröllopstårta till ett lesbiskt par, med hänvisning till sin tro. De stämdes och tvingas nu betala 150 000 dollar i skadestånd. Man kan fråga sig varför paret inte bara vände sig till ett annat bageri? Man kan också fråga sig om inte en privat företagare får välja sina kunder? Är inte det en kränkning av äganderätten och den ekonomiska demokratin? Det finns väl ingen som kan tvinga ett företag att sälja till någon om de inte vill? Slutligen är det en kränkning av den troendes samvetsfrihet. Samvetsfrihet är, till skillnad från religionsfrihet, rätten att slippa göra saker som strider mot ens tro. Detta fanns inskrivet i den svenska grundlagen men togs bort i den nya grundlagen som började gälla på 1970-talet.

660-Sweet-Cakes-by-Melissa.jpg