Samerna är inte Sveriges ursprungsbefolkning

Det sprids i media och troligen även inom forskningen, att samerna är en ursprungsbefolkning, och därför har någon form av särrättighet till delar av Sveriges territorium. Om de har någon sådan rättighet, måste den bygga på något annat, än hävdandet att de är ursprungsbefolkning.

Sverige befolkades söderifrån av germanska folkstammar när inlandsisen sakta smälte och drog sig norrut. Dessa vandrade över den landbrygga som då sammanhöll nuvarande Sverige med kontinenten. De germanska folkstammarna vandrade under årtusendena allt längre norrut och befolkade dagens Sverige. När Sverige befolkades söderifrån var fortfarande dagens Norrland istäckt, och människor kunde således inte bo där. Samerna kom först några årtusenden senare, när isen smält, österifrån från Asiens vidder och hade ett starkt mongoliskt inslag i sin genbank.

Att samerna kom senare än germanerna bevisas av arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd för mänsklig aktivitet har hittats i Skåne, i Lockarp och Mölleröd, i form av några pilspetsar och flintredskap. Dessa fynd är över 14 000 år gamla. Norrlands äldsta fynd, som inte behöver vara efter samer, utan kan lika gärna vara efter germaner som kommit söderifrån, är ”endast” ca 9 000 år gammalt och hittades vid Garaselet invid Byskeälven i Västerbotten.

Detta betyder att germanerna var har först, minst 5 000 år tidigare än samerna.
Det äldsta skelettet som hittats på den skandinaviska halvön stärker bevisen om Nordens äkta ursprungsfolk. Skelettet hittades i Norge med ett intakt kranium av dolychokephal (långskallig) typ, vilket är den skallform germaner har. Samerna däremot har brachykephal (kortskallig) skallform.

Fritt refererat från sajten Nationell Yttrandefrihet.

Faktum är att en grundläggande historiekunskap, den om istiden och hur Sverige befolkades, skulle göra att människor själva kunde räkna ut det här. Tänk då på varför kulturmarxisterna för några år sedan ville att historieundervisningen endast skulle omfatta från 1800-talet och framåt.

Den rasistiske samen Lars Jonas Johansson, som inte anser att svenskar är ett folk: