History’s Greatest Heist: The Looting of Russia by the Bolsheviks — Sean McMeekin

Den här boken handlar om historiens största kupp — bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland och deras plundring av befolkningen och landet för att finansiera detta och konsolidera makten. Revolutionen i Ryssland var nämligen ingen folklig revolution, motståndet var omfattande från alla samhällsgrupper utom hos en minoritet av arbetarna. Bönderna till exempel gjorde omfattande väpnade uppror. Inte ens inom socialisternas grupp var bolsjevikerna i majoritet: ordet bolsjevik betyder ”minoritetspartiet”. Lenins väg till makten skedde genom en ”kupp av kuppen”. Först när den första revolutionen var avklarad tog han makten genom att göra revolution mot de andra revolutionärerna.

När revolutionen skedde var Ryssland ett mycket rikt land, ett av världens rikaste. De hade en skev fördelning av rikedomarna och tsar-familjen misskötte sig, men landets ekonomi fungerade väl och hade kunnat bli en grund för ett omfattande välstånd, om en verkligt demokratisk revolution hade ägt rum, med borgerlig demokrati och konservativa, liberala och reformistiska socialister i parlament och regering.

Sean McMeekin uppfattar jag som ekonom till professionen, och det är också där han lägger sitt mesta krut. Han har detaljerat kartlagt hur och i vilken omfattning bolsjevikerna plundrade Ryssland. Han visar också hur i grunden omöjlig planekonomin är. När folk och företag blev medvetna om att allt de ägde eller tjänade skulle tillfalla någon annan, slutade ekonomin att fungera, vilket gjorde att Lenin blev helt beroende av att sälja redan tidigare producerade tillgångar. Men även detta blev ett problem, för marknaden översvämmades plötsligt av varor, vilket gjorde att priset sjönk (tillgång > efterfrågan).

Lösningen var att beslagta allt fler varor av befolkning och företag. Först ut var lyxvaror och guld. Senare även annat. Det var guldet som var den viktigaste livlinan, och detta var nu tvunget att avyttras på den internationella marknaden. Problemet var bara att ingen ville köpa stöldgods, och det var dessutom förbjudet. (Under tiden svalt miljoner ryssar ihjäl, om de inte dödades i utrensningar eller i krigen.) Räddningen blev den svenska bankiren Olof Aschberg (farfar till kommunisten och journalisten Robert Aschberg).

Genom honom ”tvättades” det ryska guldet i Stockholm (faktum är att guldet stämplades om av den svenska riksbanken, så regeringen Branting måste ha varit delaktig i det här) och såldes vidare på den internationella marknaden med god förtjänst. Det var tack vare dessa kapitaltillskott som den brutala regimen i Ryssland kunde fortsätta (och i förlängningen hela den kommunistiska eran i Europa och Asien). Aschberg var inte ensam, om dock avgörande. Genom hans kontakter sålde många andra svenska företag varor till den i övrigt helt isolerade ryska ekonomin, och höll därmed igång de mest vitala delarna av landets industri, framförallt de delar som behövdes för krigföringen mot den egna befolkningen.

Sverige och några skrupelfria affärsmän med Aschberg i spetsen var avgörande för att hålla igång den ryska revolutionen tills den hade segrat. Några år senare gav först England vika och lyfte sitt embargo, och snart därefter normaliserades handelsförbindelserna för Ryssland. Vid det laget var dock den ryska ekonomin och befolkningen ruinerad.

Betyget blir högt, även om boken är vetenskapligt anlagd och alltså inte särskilt underhållande.

Betyg: 4/5