Att psykoanalysera Jesus

Här är ett av de bästa (men sällan använt) bevisen för att Jesus var den han sa sig vara: hans anmärkningsvärda psykologi. Det går helt enkelt inte att föreställa sig en vanlig, icke-gudomlig människa som skulle tala, uppträda och handla som Jesus gjorde.

I inevitably came upon Jesus and realized that no one could have made this man up because he didn’t act the way men act, emotionally speaking.