Rädda EU – dumpa ”de fyra friheterna”

Det är inte frihandeln som ställer till problem för EU, utan de två sista friheterna, rörelsefrihet för människor och tjänster. Det är också dessa sista två som driver EU mot en överstatlig konstruktion, tillsammans med EMU. Därför kommer inte byråkratin i Bryssel att ge upp dessa så lätt, precis som man inte har velat ge upp EMU, kosta vad det kosta vill.

https://samtiden.nu/2017/03/radda-frihandeln-dumpa-de-fyra-friheterna/

Ondskans problem — eller varför Theodice-problemet inte är ett problem

En av de vanligaste — troligen den allra vanligaste — invändningen mot Guds existens är det här: ”Om Gud finns, varför tillåter han då så mycket ont?” Följdresonemanget brukar lyda att om Gud finns är han uppenbarligen ond, och då inte värd att följa.

  • Men faktum är att just ondskan är ett bevis för Guds existens, för om inte absolut godhet och ondska finns, och allt är relativt — vilket är den logiska följden av att Gud inte finns — varför då klaga på något som inte finns, ondskan kan ju då bara relativiseras eller omvärderas i sinnet på den som klagar över den. Det är ett så kallat självmotsägande argument. Anser man att det onda finns, då måste också det goda finnas, och då måste man välja sida.
  • Och om nu Gud finns, varför tillåter han det onda. Ja, varför tillåter han kärlek eller godhet? Han har givit oss alla en fri vilja. En fri vilja att göra gott och älska, men också att göra ont och hata. Han har också givit oss möjlighet att välja honom eller avvisa honom. Den fria viljan är den största gåvan Gud har skänkt människan. Det gör oss i sanning till Guds avbild och inte till robotar. Men i himlen kommer ingen ondska tolereras, däremot den fria viljan. Det är därför de icke-troende och falskt troende måste avskiljas därifrån.

Den absoluta, metafysiska ondskan är ett mycket viktigt fundament i att komma till verklig kristen tro, antingen man upplever den hos sig själv eller hos andra, eller både och. Insikten om den är också mycket viktig för att kunna förstå den kristna Guden, treenigheten och hur Gamla och Nya Testamentet håller ihop.

theodicy