Chockerande: Påven likställer Jesu fredsbudskap med ISIS

I don’t think that there is a fear of Islam as such but of ISIS and its war of conquest, which is partly drawn from Islam. It is true that the idea of conquest is inherent in the soul of Islam. However, it is also possible to interpret the objective in Matthew’s Gospel, where Jesus sends his disciples to all nations, in terms of the same idea of conquest.

Påve Franciskus

Ulv i fårakläder, falsk kristen.

http://www.la-croix.com/Religion/Pape/INTERVIEW-Pope-Francis-2016-05-17-1200760633

Skillnaden är förstås (förutom att Jesus var den han sa han var, medan Muhammed hittade på alltihop), att Jesus uppmanade sina apostlar att sprida budskapet fredligt, medan Muhammed uppmanade att använda svärdet.

Påven kastar sten mot Trump i glashus

Never mind the monstrous hypocrisy of this pope condemning an American politician for planning to build a wall to stop the steady stream of illegal immigration from Mexico. And let’s not forget the illegals from all the other Central and South American countries that Mexico refuses to allow to stay in their country.

America gets them all. And, for some reason, they’re not just passing through on their way to Canada.

They certainly are not headed for the Vatican, either. If they are, they will be greeted by the most inhospitable scene. Walls so high you could not chuck a rock over them. Armed guards dressed in such bright colors and ridiculous uniforms you will run to hide your eyes.

Don’t even ask about immigrating to the Vatican legally. They have the strictest anti-immigration laws anywhere in the world. You are pretty much automatically turned away if, for instance, you were born with the preexisting condition of being a woman.

http://www.washingtontimes.com/news/2016/feb/19/charles-hurt-pope-throws-stone-trump-glass-vatican/

Är Svenska kyrkan på väg att bli katolsk?

Ja detta faktum är inte långt borta när man läser följande, där man mer eller mindre erkänner att Luther hade fel och ber om ursäkt. Vill dock påpeka två saker. 1) Utan Luther (och andra reformatorer och politiska ledare som Gustav II Adolf) hade vi inte haft kvar någon verklig kristen tro idag. 2) Vatikanska kyrkan är inte att betrakta som kristen; däremot finns det medlemmar av denna kyrka som är kristna, men den officiella kyrkans dogma är inte kristen. Så det är inte reformationen som är skyldig i något måtto till att ha brutit den ”kristna” gemenskapen, tvärtom var det reformationen som återskapade en kristen gemenskap. Och hur många miljoner protestanter som mördades av katolikerna verkar plötsligt ha glömts bort. Skamlöst!

källa: http://www.bibelfokus.se/reformationens_firande

Inför reformationens 500-årsdag den 31 oktober 2017 har Evangelisk-lutherska / Romersk-katolska enhetskommissionen sammanställt en skrift med titeln Från konflikt till gemenskap (eng. From conflict to communion). Bakom denna kommission står Lutherska världsförbundet (LWF) och Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet (PCPCU). Detta dokument – som ligger publicerat på Svenska kyrkans hemsida – syftar till ”Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av reformationsminnet 2017”. Genom detta vill man mycket medvetet styra upp hur både katoliker och protestanter skall fira denna högtid, och även hur de skall tänka! Här har vi alltså ytterligare ett bevis för den protestantiska kyrkans förblindelse, naivitet och avfall. I dokumentet skriver de bl.a:

Från konflikt till gemenskap lägger grunden för en ekumenisk minneshögtid som står i kontrast till tidigare hundraårsminnen av reformationen…

…att enheten gick förlorad i den västliga kristenheten tillhör kyrkohistoriens mörka sidor [syftar på reformationstiden]…

Under 2017 måste vi öppet bekänna att vi inför Kristus befinns skyldiga till att ha brutit ner kyrkans enhet…

Detta minnesår ställer oss inför två utmaningar: att rena och hela våra minnen, och att återställa den kristna enheten i enlighet med evangeliets sanning om Jesus Kristus…

Lutheraner och katoliker har kunnat nytolka sina teologiska traditioner och sin praxis genom att erkänna att man har influerat varandra. Därför längtar de efter att få högtidlighålla minnesåret 2017 tillsammans…

Vad som hände i det förflutna kan inte ändras, men vad av det förflutna som vi minns och det sätt på vilket det minns kan med tiden faktiskt förändras…

Med år 2017 i sikte handlar det inte om att berätta en annan historia, utan om att berätta den historien på ett annat sätt

Luther insisterade upprepade gånger på att dessa teser, med undantag för de fyra första påståendena, inte var hans egen slutgiltigt definierade positionde var teser skrivna för att debatteras…

Det som påverkar en lem i kroppen påverkar också alla de andra. På grund av detta vill de lutherska kristna inte minnas de händelser som ledde till att deras kyrkor formades på annat sätt än tillsammans med sin katolska syskon…

När lutherska kristna år 2017 firar femhundraårsminnet av reformationens begynnelse firar de inte västkyrkans splittring. Ingen som vill vara teologiskt ansvarsfull kan fira kristnas åtskiljande från varandra.”

Påve Francis säger att personligt förhållande med Jesus är farligt!!!

Påven är en falsk profet och romerska kyrkan en falsk kyrka. Anledningen till att han säger så här är att han måste försvara den falska doktrinen om påvens överhet och den katolska kyrkans påstådda makt över själarna. Läs ett tidigare inlägg om detta.

Här en 8 timmar lång dokumentär som förklarar mer ingående varför den katolska kyrkan bygger på icke-kristna och icke-bibliska principer:

Vatikanen anser att muslimer tillber samma gud som kristna

Detta kan man läsa i den katolska trosbekännelsen, punkt 841:

841 The Church’s relationship with the Muslims. ”The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind’s judge on the last day.”

Källa: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm

Notera för det första att frälsningsplanen enligt vatikanen inkluderar alla som erkänner ”skaparen”. Det finns inget stöd i Bibeln eller från Jesus för detta. (Samtidigt anser de att det bara är den katolska kyrkan som kan ge människor frälsning. Det är en tydlig motsägelse! Motsägelser hittar man normalt i falska religioner och kulter.)

Sedan påstår de att muslimer tillber samma Gud som katolikerna! Och muslimerna förnekar Jesu gudom och återuppståndelsen och treenigheten och påstår att koranen står över Bibeln och att Bibeln innehåller förvanskningar som koranen rättar (detta senare har för övrigt motbevisats av Döda havs-fynden och alla andra viktigare textfynd).

Hur kan de då påstå att det är samma gud? DET ÄR INTE SAMMA GUD, HUR MYCKET AUKTORITET OCH POLITISK MAKT MAN ÄN GER PÅVEN!

P. S. Det är troligen genom infiltration av idéer från den ekumeniska rörelsen (som drivs av vatikanen) som Svenska Kyrkan har tagit in det här tänket. Kom ihåg nuvarande ”ärkebiskopen”, som inte ville svara på ”om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed?” Antje Jackelén svarade att man inte kan svara ja eller nej på den frågan… Inte kristen alltså, men ändå ärkebiskop.