Skillnaden mellan katolicism och protestantism — och varför vi aldrig ska ha en påve

authority

Bilden ovan är en pedagogisk illustration vad det hela handlar om, varför miljoner protestanter har mördats av katolska kyrkan och jesuiter genom åren. Det handlar om makt kontra tro. Jesuiterna förresten, nuvarande påven är ju jesuit. Katolikerna tror att han är Jesu ställföreträdare och har direktkontakt med Gud, att han är ofelbar. Det bryter mot första budordet, och det bryter mot Jesu lära, att han är vår enda väg till Gud. Läs mer här om varför katolicismen är kättersk.

Påven har ju förresten i dagarna passat på att skämma ut sig genom att fjäska för mördarregimen och Fidel Castro på Kuba. Är det kristet? Ja, Franciskus verkar inte ha några problem med maktens förtryck av människor om det kommer från ”rätt” håll på den politiska skalan…

Nu kommer hunden in i himlen, men inte du!

Påven Franciskus, som måste vara en av de märkligaste kyrkoledare vi sett, och det vill inte säga lite idag, har nu öppnat upp himlen för alla Guds skapelser. Det är bara ett problem, enligt katolsk lära kommer bara de som är medlemmar i Katolska kyrkan till himlen; alla måste dessutom efter livet först genomgå skärselden, vari de ångrar sina synder och förbättrar sig för att bli värdiga beroende på hur mycket de syndat och hur mycket goda gärningar de utfört medan de levde. Så hur kan ett djur acceptera Jesus Kristus som sin frälsare och Gud, hur kan ett djur bli medlem i Katolska kyrkan och hur kan ett djur genomgå aktiv bot och bättring i skärselden. Ja, antingen är påven stollig (det är troligt) eller… förresten han är stollig. Punkt, slut.

http://www.svt.se/nyheter/varlden/paven-oppnade-parleporten-for-djur

P. S. Det finns naturligtvis möjlighet att han har rätt; men det finns ingenting i de kristna skrifterna (Bibeln) som stöder det. (Möjligen kommer det finnas djur även på den nya jorden, men det är inte troligt att det vore samma individer som har gått på jorden.) Kanske är påven buddhist, men inte heller där tror jag att djuren kan komma till himlen (genom nirvana, som är extremt svårt att uppnå även för människor). Det troligaste är dock att han inte är kristen, utan håller sig till något slags allmän teism utan dogmer, något flera av hans andra uttalanden pekar på.