Skolkrisens grundvalar

Drömmen om elevcentrerad undervisning blev en mardröm

Skolan är i kris – men oron över haveriet klingar falskt. I decennier har svensk pedagogik syftat till allt annat än att höja elevernas kunskaper. Vi har därmed fått den skola vi förtjänar, skriver Gabriel Heller Sahlgren. Nu riktas fokus återigen mot annat än kunskap. Vem tar ställning för en skola med klassiskt lärande i centrum?

http://kvartal.se/artiklar/skolkrisens-grundvalar

Utvandringen drevs ej av nöd och lidande …

… utan av andlig frihetslängtan och lyckosökan.

I många orter påminner tillståndet om det, som rådde efter Karl XII:s krig, lyckligtvis icke i ekonomiskt avseende, men i fråga om befolkningens åldersklasser. Man ser nästan endast gamla och tidig ungdom. Män och kvinnor i mannaåldern har försvunnit till främmande land… Och dock lida vi här i landet icke av överbefolkning, utan av folkbrist, icke blodöverfyllnad, utan blodfattigdom.

Citatet är från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 3 juli 1893, och visar med tydlighet att utvandringen till Amerika inte vara driven av materiell nöd eller svält — något jag själv levt i vanföreställning om — utan andra orsaker. Det är beklämmande att Sverige redan på den tiden utövade en så nedslående andlig kraft på sin befolkning att den valde att i så stor utsträckning utvandra.