Varför Jehovas vittnens Bibelöversättning är felaktig

Några av de största felen i Nya Världen-översättningen sammanfattade:

https://carm.org/bad-translations-jehovahs-witness-bible-new-world-translation?inf_contact_key=252bedd683b6b8134f28686e77bc59ad54bdc4c1701ca16dfe764f4f634b04f2

Fem anledningar till att Bibeln (Nya Testamentet) går att lita på

  1. De skriftliga vittnesmålen skrevs ned tidigt och i samma region som de utspelar sig i
  2. Den är bekräftad av andra vittnesmål
  3. Den har inte förändrats över tiden
  4. Författarna var inte partiska eller tjänade på sitt vittnesmål (tvärtom)
  5. Bibeln förklarar världen och oss själva på ett sätt som stämmer med vår egen upplevelse

Four Reasons Why the New Testament Gospels Are Reliable (Bible Insert)