Den svenska försvarspolitiken redan synad av Trump

”Borgarna” försöker i debatten lura svenska folket att bara vi går med i NATO så blir allt bra och vi är säkra utan att lägga en krona på vårt försvar. Sanningen är att Sverige skulle behöva lägga 2% av BNP på försvaret för att bli godkända, vilket är skyhögt mycket mer än vi lägger idag. Och NATO skulle också innebära att vi åter är beredda att ingå i väpnade konflikter i främmande länder som inte berör oss direkt. Vi skulle också förlora inflytande över vår säkerhets- och utrikespolitik, och vår vapenindustri skulle gå under, vilket kommer göra oss helt beroende av amerikanska vapensystem för vår säkerhet.

Vänstern å andra sidan verkar tro att allt är bra som det är, vilket naturligtvis är lika fel. Vi ska ha ett fungerande och modernt invasionsförsvar, som har som primär uppgift att avvärja konflikt.

Donald Trump har nu synat allt detta genom sitt klarspråk:

http://erixon.com/blogg/2016/11/sa-starker-trump-europeisk-sakerhet/