Påve Francis kallar muslimer ”bröder och systrar”

Pope Francis, in a sermon preached in front of many Muslims at a mosque in the Central African Republic, expressed very clearly his thoughts about Islam. He said that Muslims are our brothers and sisters.

It is time for born-again Christians to come to grips with the fact that this man worships a different God. Pope Francis MuslimsThere is simply no excuse for a born-again Christian to have further doubts. It is not new for this Pope to say controversial things. Recently, he claimed that Atheists would go to heaven too. He said “The Lord has redeemed all of us, all of us, with the Blood of Christ: all of us, not just Catholics. Everyone! ‘Father, the atheists?’ Even the atheists. Everyone!” Roman Catholic theology, because it is works based, puts a great emphasis on doing good, and therefore is not evangelistic. For many centuries the devil used the Roman Catholic Church to murder anyone who didn’t agree with them, but now it seems he has shifted his strategy to being ecumenical.

http://thecripplegate.com/pope-francis-says-muslims-are-his-brothers-and-sisters/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheCripplegate+%28The+Cripplegate%29

Muslims and Christians couldn’t teach anything more different. They deny Jesus is God and teach that he didn’t actually die on the cross. If this is true then Jesus never resurrected and in 1 Cor. 15:12-19 Paul says, “if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith”.

Jesus eller Muhammed?

Med anledning av att höga företrädare i den Svenska ”kyrkan” hävdar att muslimer tror på samma Gud som kristna, måste det göras klart en gång för alla, att så inte är fallet. Eftersom de förnekar Kristi gudomlighet, korsfästelse och återuppståndelse, alla tre helt centrala i den kristna tron, kan de inte hävda att det är den kristna Guden de tror på, TVÄRTOM, DE FÖRNEKAR DEN KRISTNA GUDEN.

Dessutom får inget läggas till Guds ord:

inte lägga till, inte ta bort…………………. 5 Mos 4:2

lägg ingenting till hans ord……………….. Ords 30:6

vi förfalskar inte Guds ord………………… 2 Kor 4:2

förvränga Skriften till eget fördärv ……. 2 Petr 3:16

plågor på den som lägger till…………… Upp 22:18f

Dessutom är Jesus, hans Ord och nåd vägen till Gud, inte Muhammed, inte koranen (eller någon annan falsk uppenbarelse), inte gärningar (som muslimer tror).

Petrus vittnade för Sanhedrin i Jerusalem med fara för sitt eget liv följande: Han är ‘den stenen som av byggningsmännen’ — av eder själva — ‘aktades för intet, men som har blivit en hörnsten’. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.

Och Jesus sade: Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vad menar då de kätterska prästerna i Svenska ”kyrkan” att det finns för tolkningsutrymme här? Eller är de inte läskunniga? Eller läser de kanske Bibeln som Fan läser Bibeln?

Vilken var Hitlers religion? Ockultist och islam-vurmare

Hitler used the Armenian Genocide as the protocol for his own

Hitler hatade kristendomen, i synnerhet protestantismen, som han försökte och lyckades förtrycka genom att slå samman alla protestantiska kyrkor i en organisation under nazisternas kontroll. Han var av katolsk bakgrund och hade både kontakter med och stöd av Vatikanstaten och påven.

Nazisterna var dock i grunden ockultister, där de nordiska gudarna fick fungera som fernissa, men där i själva verket madam Blavatsky och Aleister Crowley var de verkliga förebilderna. Det finns böcker, filmer och webbsidor i ämnet, för den som vill utforska vidare.

Jag har själv hört påståenden om att Hitler ”var kristen” och till och med ”protestant”. Det stämmer att han en gång uttalade sig positivt om Martin Luther, men det var inte på grund av någon sympati för Luthers tro, utan för hans kritik av judarna.

Här är några citat av Hitler om kristendomen och islam. Som man ser, hatar han kristendomen och älskar islam.

You see, it’s been our misfortune to have the wrong religion. Why didn’t we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion [Islam] too would have been more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?

I can imagine people being enthusiastic about the paradise of Mohammed, but as for the insipid paradise of the Christians! In your lifetime, you used to hear the music of Richard Wagner. After your death, it will be nothing but hallelujahs, the waving of palms, children of an age for the feeding bottle, and hoary old men. The man of the isles pays homage to the forces of nature. But Christianity is an invention of sick brains: one could imagine nothing more senseless, nor any more indecent way of turning the idea of the Godhead into a mockery. A n***** with his taboos is crushingly superior to the human being who seriously believes in transubstantiation.

Had Charles Martel not been victorious at Poitiers -already, you see, the world had already fallen into the hands of the Jews, so gutless a thing Christianity! -then we should in all probability have been converted to Mohammedanism [Islam], that cult which glorifies the heroism and which opens up the seventh Heaven to the bold warrior alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so.

The best thing is to let Christianity die a natural death. A slow death has something comforting about it. The dogma of Christianity gets worn away before the advances of science… The instructions of a hygienic nature that most religions gave, contributed to the foundation of organized communities. The precepts ordering people to wash, to avoid certain drinks, to fast at appointed dates, to take exercise, to rise with the sun, to climb to the top of the minaret — all these were obligations invented by intelligent people. The exhortation to fight courageously is also self-explanatory. Observe, by the way, that, as a corollary, the Moslem was promised a paradise peopled with sensual girls, where wine flowed in streams — a real earthly paradise. The Christians, on the other hand, declare themselves satisfied if after their death they are allowed to sing hallelujahs! …Christianity, of course, has reached the peak of absurdity in this respect. And that’s why one day its structure will collapse. Science has already impregnated humanity. Consequently, the more Christianity clings to its dogmas, the quicker it will decline.!

Här finns citaten med källhänvisningar, samt många andra islam-citat av kända personer.

http://wikiislam.net/wiki/Quotations_on_Islam_from_Notable_Non-Muslims#Adolf_Hitler

Det mest spridda citatet på nätet av Hitler om islam är det här.

The only religion I respect is Islam. The only prophet I admire is the Prophet Muhammad. — Adolf Hitler (from “The Mysterious Achmed Huber: Friend to Hitler”)


Sammantaget finns det mycket som förenar islam och nazismen: tron på den starkes rätt, det totalitära systemet, synen på ”vi och de”, tron på den starke ledaren, hatet mot oliktänkande, hatet mot demokratin, misstron mot den fria marknadsekonomin, hatet mot kristna, hatet mot judar.

Vatikanen anser att muslimer tillber samma gud som kristna

Detta kan man läsa i den katolska trosbekännelsen, punkt 841:

841 The Church’s relationship with the Muslims. ”The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind’s judge on the last day.”

Källa: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm

Notera för det första att frälsningsplanen enligt vatikanen inkluderar alla som erkänner ”skaparen”. Det finns inget stöd i Bibeln eller från Jesus för detta. (Samtidigt anser de att det bara är den katolska kyrkan som kan ge människor frälsning. Det är en tydlig motsägelse! Motsägelser hittar man normalt i falska religioner och kulter.)

Sedan påstår de att muslimer tillber samma Gud som katolikerna! Och muslimerna förnekar Jesu gudom och återuppståndelsen och treenigheten och påstår att koranen står över Bibeln och att Bibeln innehåller förvanskningar som koranen rättar (detta senare har för övrigt motbevisats av Döda havs-fynden och alla andra viktigare textfynd).

Hur kan de då påstå att det är samma gud? DET ÄR INTE SAMMA GUD, HUR MYCKET AUKTORITET OCH POLITISK MAKT MAN ÄN GER PÅVEN!

P. S. Det är troligen genom infiltration av idéer från den ekumeniska rörelsen (som drivs av vatikanen) som Svenska Kyrkan har tagit in det här tänket. Kom ihåg nuvarande ”ärkebiskopen”, som inte ville svara på ”om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed?” Antje Jackelén svarade att man inte kan svara ja eller nej på den frågan… Inte kristen alltså, men ändå ärkebiskop.