Tankar i en talmansstol — Erik Boheman

Erik Boheman är en av 1900-talets främsta svenska diplomater. Han blev också riksdagsledamot och första kammarens siste talman. I den här boken, som är den sista av tre memoarböcker, tänker han tillbaka på tiden som beskickningschef från 1945 till 1958, samt reflekterar över samhällsklimatet i slutet av 1960-talet. Han var först i Paris och London, men förflyttades 1948 till Washington, där han gjorde den svenska ambassaden till en av de mest framgångsrika. Härifrån delar han med sig av insynsinformation från det politiska spelet, anekdoter och små porträtt av amerikanska politiker. Ett av de bästa avsnitten behandlar McCarthyismen. Vidare får man följa hans liv som diplomat och ta del av hans egna tankar. De är ofta insiktsfulla men känns en aning daterade. Det är dock intressant att läsa hur en liberal politiker av den äldre skolan ställde sig till samhällsklimatet och -utvecklingen mot slutet av 1960-talet.

En läsvärd och lättläst bit nutidshistoria. Det är dock del 2 av memoarerna, den som behandlar andra världskriget, man främst bör läsa.

Betyg: 4/5