Marburg-artiklarna, här splittrades den protestantiska kyrkan

Dokumentet skrevs efter Luthers och Zwinglys debatt om nattvarden, och de var överens om alla artiklar utom den sista som berörde nattvarden. Senare reformatorer som Calvin avvek något i sin ståndpunkt angående sakramenten.

Här kan man i alla fall redan se de tre huvudströmningarna av protestantismen: lutheraner, reformerta och anabaptister (som omnämns indirekt i dokumentet).

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=4311

Har ateisterna rätt? Är ”den fria viljan” bara en onödig, oviktig illusion

Atheists who are willing to deny the very existence of “free will” pay a huge price when doing so. If our free agency is simply an illusion, so is any expression of love, empathy or compassion. If free will is illusory, so is any expression of creativity or reasoning. No genuine act of love, empathy, compassion, creativity or reasoning occurs without a free choice. Worse yet, no one could truly be held culpable for any act unless he or she was acting freely.

http://coldcasechristianity.com/2015/are-atheists-right-is-free-will-an-unnecessary-unimportant-illusion/

Jag vill påpeka att den fria vilja som talas om här är den absoluta. Ateister har ingen möjlighet att hävda att människan har någon fri vilja överhuvudtaget. Däremot kan en troende hävda att människan har fri vilja men att den är begränsad.

Ett exempel är Martin Luther, som hävdade att människan saknar fri vilja i andliga ting, men har fri vilja i världsliga ting. Både han och Calvin trodde ju på predestinationsläran, att Gud väljer ut och drar till sig de troende (helgonen); det vill säga ingen kommer till tro helt på egen hand.

Ett annat exempel är att vi begränsas av vår omgivning och vår begåvning.

Ett tredje exempel är att vi styrs av våra begär och våra drifter. Den starka filmen Den fria viljan beskriver detta på ett utmärkt sätt, där vi får följa en sexualbrottsling, som försöker rehabilitera sig, och verkligen vill leva ett gott liv, men där driften i slutändan får överhanden ändå.

Den fria viljan

Sammanfattningsvis är den fria viljan ett mysterium som människor har brottats med i alla tider. Ett faktum kvarstår dock: ateisterna kan aldrig hävda att vi har en fri vilja!

Vilken version av Bibeln är den rätta?

Eller kanske bör frågan vara, vilken är den mest rätta?

Vad det handlar om är att man sedan slutet av 1800-talet har börjat basera alla översättningar på manuskript (45 stycken bevarade) ur den alexandrinska skolan (som hade stora problem med kätterska strömningar såsom arianism och gnosticism samt var under starkt inflytande från hellenistiskt tankegods) istället för den bysantinska/antiochska skolan (5321 stycken bevarade manuskript) som torde ha sprungit ur de första hedna-kristna församlingarna. Visserligen är de nu använda manuskripten äldre än de existerande från den bysantinska, om man bara godkänner grekiska manuskript, men det behöver inte betyda att de är mer äkta, då det finns andra och äldre bevarade manuskript på andra språk samt citat som verkar stöda den bysantinska skolan.

Kritikerna av de moderna Bibelöversättningarna menar att alexandrinerna strök medvetet i Bibeln för att göra den mer anpassad till deras läror. Tittar man på vilka avsnitt och ord som har strukits, så finns det ett mönster som stöder den teorin.

Kända Bibelöversättningar som är baserade på den bysantinska skolan (Majoritetstexten/Textus Receptus) är Gustav Vasas Bibel (med revisionerna Gustav II Adolf:s och Karl XII:s), Lutherbibel, Genevebibeln och King James Version. Den svenska översättningen från 1917 är baserad på Westcott and Hort (kättare som tog fram det grekiska manuskript som representerar den alexandrinska skolan), liksom Bibel2000 (som för övrigt är ungefär en så usel översättning man kan hitta).

Defending The King James Bible — Pastor D. A. Waite from The Bible For Today on Vimeo.