Är Svenska kyrkan kristen?

Rubrikens fråga kanske ter sig märkvärdig för den oinsatte och det stora flertalet i vårt land. De flesta, som bara har en referens till organiserad religion i sina liv, nämligen Svenska kyrkan, kan väl inte tänka sig att den inte är kristen! Men för många andra, inklusive en hel del medlemmar som fortfarande envisas med att vara kvar trots att deras samveten säger annorlunda, är inte bara frågan relevant, svaret är redan formulerat: NEJ!

Personligen har jag valt utträde för flera år sedan, och det var egentligen av tre skäl: 1) Jag har egentligen inget behov av en kyrka, utan ställer mig bakom Luthers: sola scriptura, sola fide (”genom skriften allena, genom tron allena”), 2) Jag utnyttjade därmed inte kyrkans tjänster, 3) Den politiska vänstervridningen och kyrkans mycket högljudda deltagande i den politiska debatten. Nu finns det ett fjärde skäl, som alla kristna borde ta konsekvensen av: kyrkan har övergivit den kristna tron.

Jag vet inte vad man lär sig på de svenska teologi-seminarierna idag, men jag misstänker att man inleder med att nedgöra Bibelns auktoritet genom en kombination av mycket tuff källkritik och alltigenom bildlig tolkning av skriften. Och här menar jag inte bara Gamla testamentet och en del böcker i det Nya, utan själva evangelierna, vad Jesus själv har sagt. Därefter måste detta ersättas med något, och där kommer troligen marxistiskt influerade teorier in, om Gud som det interpersonella, som värnande om de svaga o. s. v.

Nyligen fick jag en kyrkotidning från Masthuggskyrkan i Göteborg. Den kyrkoherden hävdade att ”kyrkan” var alla människor som sökte sig till och samarbetade i hans församling, men något krav på att tro såg han inte, inte ens ”trosbekännelsen”. Det i sig bevisar att denna kyrkoherde inte är kristen, för om han själv trodde på trosbekännelsen, skulle han göra allt som stod i hans makt att andra människor också gjorde det; i annat fall väntar döden eller i värsta fall evig fördömelse. Antingen är denna kyrkoherde, Anders Leitzinger, ovanligt omänsklig mot sina medmänniskor, eftersom han inte bryr sig om deras själar, eller så är han INTE KRISTEN.

Häromdagen damp så nästa församlingstidning ned i brevlådan. Denna gång från Adolf Fredriks församling i Göteborg. I ledaren, som har rubriken ”Tro och politik hör ihop”, visar kyrkoherden Jenny Rogestedt ett häpnadsväckande förakt för den kristna läran och demokratin. Redan i rubriken har hon valt att bestrida Jesus Kristus (Gud själv), som sade: ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” Hon nöjer sig inte med det, utan går ett steg längre: kyrkan skall inte bara ta politisk ställning, utan partipolitisk! Visserligen bröt den katolska kyrkan mot detta bud. Och en del protestantiska länder, inkl. Sverige, har också haft svårt att följa det. Men att Svenska kyrkan, efter sitt skiljande från staten, skulle förvandlas till en uttalat vänsterpolitisk kamporganisation hade väl ingen väntat sig? (Jenny Rogestedt bör också fråga sig hur det kommer sig att t. ex. de kristna i USA ställer sig bakom en helt annan politisk uppfattning än hon själv gör. Är de då inte kristna enligt henne? Eller är hon själv inte kristen? Nej du, politik och tro hör inte ihop.) Sedan följer den vanliga harrangen om hur synd det är om de stackars tiggarna, hur rasismen breder ut sig och intoleransen mot de homosexuella. Angående tiggarna, så sade Jesus faktiskt själv i Thomas-evangeliet, att man inte skall ge allmosor. Och framförallt inte allmosor för syns skull, för att i andras ögon eller egna framstå som god. Det är skillnad på självgodhet och godhet. Och ”Gör mot andra som du vill att andra gör mot dig”; skulle du, om du levde som en parasit på andra utan vilja/möjlighet att försörja dig själv, verkligen vilja att andra bidrog till att hålla kvar dig i denna situation? Nej, innerst inne och i enlighet med Guds vilja skulle du vilja att någon hjälpte dig att lämna det livet. Vad gäller homosexualitet så är det inte ok enligt Bibeln. Även om man bara tror på det Jesus själv sade, så finns Matteus kapitel 19:

Äktenskap och skilsmässa
19 1När Jesus hade avslutat detta tal bröt han upp från Galileen och kom in i Judeen på andra sidan Jordan. 2Stora folkskaror följde honom dit, och där botade han dem. 3Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?” 4Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” 5Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. 6Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.”

P. S. Och glöm en gång för alla att Jesus var någon mesig hippie med kärlek till allt och alla. Gamla testamentets Gud och Nya testamentets Gud är samma! Han kommer förgöra dem som inte följer honom, de som älskar honom följer hans bud, och de som inte följer hans bud, älskar honom inte. Han är hörnstenen som vi skall brytas mot och sedan krossas av om vi inte bryts… Apg 4:11: Je­sus är ste­nen som förak­ta­des av er hus­byg­ga­re men blev till en hörnsten. Jes 8:14: Ja, han stämplar mot Israels båda folk, han skall bli en sten som de snavar på och en klippa som de stöter emot, och för Jerusalems invånare skall han bli en snara och en fälla.