Vad är kultur?

Ibland ställs frågan vad är kultur? och då oftast i samband med ett nationalistiskt perspektiv. Det vill säga: finns det någon svensk, finsk, tysk kultur o. s. v. En definition av kultur skulle kunna vara: GEMENSAMMA REFERENSRAMAR. Det är dessa ”ramar” som gör att vi förstår varandra, förmår att föra ett civiliserat och produktivt samtal/debatt och skapa kultur eller konst som uppskattas och förstås av andra. Dessa ramar är förstås inte statiska men heller långt ifrån så formbara som en del kulturrelativister vill göra gällande. Snarare är den underliggande kulturen mycket elastisk och återgår över tiden gärna till sitt ursprungsläge, men det finns också en plastik, en formbarhet, som dock kräver lång tid och mycket jobb att åstadkomma.

När det gäller yttre ting, som ofta förenklat diskuteras av dem som inte förstår vad kultur och identitet egentligen är, kan man nog säga att de två fundamenten i ett kulturområde är SPRÅKET och NATUREN.