Skillnaden mellan katolicism och protestantism — och varför vi aldrig ska ha en påve

authority

Bilden ovan är en pedagogisk illustration vad det hela handlar om, varför miljoner protestanter har mördats av katolska kyrkan och jesuiter genom åren. Det handlar om makt kontra tro. Jesuiterna förresten, nuvarande påven är ju jesuit. Katolikerna tror att han är Jesu ställföreträdare och har direktkontakt med Gud, att han är ofelbar. Det bryter mot första budordet, och det bryter mot Jesu lära, att han är vår enda väg till Gud. Läs mer här om varför katolicismen är kättersk.

Påven har ju förresten i dagarna passat på att skämma ut sig genom att fjäska för mördarregimen och Fidel Castro på Kuba. Är det kristet? Ja, Franciskus verkar inte ha några problem med maktens förtryck av människor om det kommer från ”rätt” håll på den politiska skalan…