Ateister blir kristna när de får höra argumenten

Den här debatten, som enligt uppgift var den moderna apologetiska rörelsens stora genombrott i USA, tillika den första debatten mellan en ateist och en kristen i USA och William Lane Craigs genombrott, var ingen barnlek. Ateisten är mycket skicklig debattör, men håller sig hela tiden på ett ytligare plan, varför han ändå inte förmår besegra sin motståndare. För den oinitierade vill jag också påpeka att ateism inte är den neutrala positionen, det är agnosticismen som är den neutrala positionen. Så om du är ateist, tro inte att det är position som inte behöver försvaras med positiva argument. Om du inte är övertygad av kristendomens eller någon annan religions argument bör det leda till agnosticism, så länge inte ateismen kan presentera positiva argument för sin ståndpunkt.

När debatten var över fick publiken rösta. Hela 97% röstade i förmån för kristendomen, men vad som är mer anmärkningsvärt är att 82% av ateisterna gjorde det! Av ateisterna som närvarade blev ungefär 7% konverterade redan samma kväll. Ingen kristen blev ateist. TROENDE TROTS VETENSKAPEN? KNAPPAST. TROENDE TACK VARE VETENSKAPEN!

P. S.