Fundamentalistisk ateistisk överläkare hatar kristna

Samvetsfriheten fanns inskriven i svensk grundlag fram till 1970-talet.

När det gäller större frågor, som aborter, där det faktiskt för den troende handlar om ett slags mord på ett ofött barn, borde man kunna införa dispens för den läkare/sköterska som inte vill delta i sådant.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/kalmarlakare-viralattackerar-busch-toor

http://www.barometern.se/kalmar/lakare-till-samtal-efter-facebookgral/

http://www.friatider.se/lakaren-som-vagrar-varda-kristna-inte-angerfull-jag-angrar-aldrig-nagonting

Uppdatering: Läkaren har nu fått avgå från sin chefsbefattning. Ett rimligt straff, då han som chef är normsättande och ska vara en förebild.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/dan-johannesson-slutar