Världens äldsta kristna arkeologiska fynd 41-44 e. Kr. ”JESOUS IOU”

I Jerusalems förorter har man hittat dessa begravningskärl med dels en inskription ”Jesus Herren är han” och dels kors ritade på. Tidpunkten som kan bestämmas med hjälp av ett mynt som hittades tillsammans med fynden är endast 10-15 år efter korsfästelsen!

https://earlychurchhistory.org/daily-life/ancient-ossuaries-uncover-biblical-truths/

Gud är nationalist

Hur vet vi det? Jo, för på den nya jorden (himlen) som en gång skall uppstå, kommer det finnas olika folk och konungar! Uppenbarelseboken 21:24-26:

24Och Hedningarna, som salige varda, skola vandra i hans ljus; och Konungarna på jordene skola föra sina härlighet och ära in uti honom. 25Och hans portar låtas intet till om dagen; ty der varder ingen natt. 26Och de skola föra Hedningarnas härlighet och ära in uti honom. (Karl XII:s övers.)

24Och folken skola vandra i dess ljus, och jordens konungar föra ditin, vad härligt de hava. 25Dess portar skola aldrig stängas om dagen — natt skall icke finnas där 26och vad härligt och dyrbart folken hava skall man föra ditin. (1917 års övers.)