Jesus eller Muhammed?

Med anledning av att höga företrädare i den Svenska ”kyrkan” hävdar att muslimer tror på samma Gud som kristna, måste det göras klart en gång för alla, att så inte är fallet. Eftersom de förnekar Kristi gudomlighet, korsfästelse och återuppståndelse, alla tre helt centrala i den kristna tron, kan de inte hävda att det är den kristna Guden de tror på, TVÄRTOM, DE FÖRNEKAR DEN KRISTNA GUDEN.

Dessutom får inget läggas till Guds ord:

inte lägga till, inte ta bort…………………. 5 Mos 4:2

lägg ingenting till hans ord……………….. Ords 30:6

vi förfalskar inte Guds ord………………… 2 Kor 4:2

förvränga Skriften till eget fördärv ……. 2 Petr 3:16

plågor på den som lägger till…………… Upp 22:18f

Dessutom är Jesus, hans Ord och nåd vägen till Gud, inte Muhammed, inte koranen (eller någon annan falsk uppenbarelse), inte gärningar (som muslimer tror).

Petrus vittnade för Sanhedrin i Jerusalem med fara för sitt eget liv följande: Han är ‘den stenen som av byggningsmännen’ — av eder själva — ‘aktades för intet, men som har blivit en hörnsten’. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.

Och Jesus sade: Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vad menar då de kätterska prästerna i Svenska ”kyrkan” att det finns för tolkningsutrymme här? Eller är de inte läskunniga? Eller läser de kanske Bibeln som Fan läser Bibeln?

Ateister blir kristna när de får höra argumenten

Den här debatten, som enligt uppgift var den moderna apologetiska rörelsens stora genombrott i USA, tillika den första debatten mellan en ateist och en kristen i USA och William Lane Craigs genombrott, var ingen barnlek. Ateisten är mycket skicklig debattör, men håller sig hela tiden på ett ytligare plan, varför han ändå inte förmår besegra sin motståndare. För den oinitierade vill jag också påpeka att ateism inte är den neutrala positionen, det är agnosticismen som är den neutrala positionen. Så om du är ateist, tro inte att det är position som inte behöver försvaras med positiva argument. Om du inte är övertygad av kristendomens eller någon annan religions argument bör det leda till agnosticism, så länge inte ateismen kan presentera positiva argument för sin ståndpunkt.

När debatten var över fick publiken rösta. Hela 97% röstade i förmån för kristendomen, men vad som är mer anmärkningsvärt är att 82% av ateisterna gjorde det! Av ateisterna som närvarade blev ungefär 7% konverterade redan samma kväll. Ingen kristen blev ateist. TROENDE TROTS VETENSKAPEN? KNAPPAST. TROENDE TACK VARE VETENSKAPEN!

P. S.

Har ateisterna rätt? Är ”den fria viljan” bara en onödig, oviktig illusion

Atheists who are willing to deny the very existence of “free will” pay a huge price when doing so. If our free agency is simply an illusion, so is any expression of love, empathy or compassion. If free will is illusory, so is any expression of creativity or reasoning. No genuine act of love, empathy, compassion, creativity or reasoning occurs without a free choice. Worse yet, no one could truly be held culpable for any act unless he or she was acting freely.

http://coldcasechristianity.com/2015/are-atheists-right-is-free-will-an-unnecessary-unimportant-illusion/

Jag vill påpeka att den fria vilja som talas om här är den absoluta. Ateister har ingen möjlighet att hävda att människan har någon fri vilja överhuvudtaget. Däremot kan en troende hävda att människan har fri vilja men att den är begränsad.

Ett exempel är Martin Luther, som hävdade att människan saknar fri vilja i andliga ting, men har fri vilja i världsliga ting. Både han och Calvin trodde ju på predestinationsläran, att Gud väljer ut och drar till sig de troende (helgonen); det vill säga ingen kommer till tro helt på egen hand.

Ett annat exempel är att vi begränsas av vår omgivning och vår begåvning.

Ett tredje exempel är att vi styrs av våra begär och våra drifter. Den starka filmen Den fria viljan beskriver detta på ett utmärkt sätt, där vi får följa en sexualbrottsling, som försöker rehabilitera sig, och verkligen vill leva ett gott liv, men där driften i slutändan får överhanden ändå.

Den fria viljan

Sammanfattningsvis är den fria viljan ett mysterium som människor har brottats med i alla tider. Ett faktum kvarstår dock: ateisterna kan aldrig hävda att vi har en fri vilja!

Vilken var Hitlers religion? Ockultist och islam-vurmare

Hitler used the Armenian Genocide as the protocol for his own

Hitler hatade kristendomen, i synnerhet protestantismen, som han försökte och lyckades förtrycka genom att slå samman alla protestantiska kyrkor i en organisation under nazisternas kontroll. Han var av katolsk bakgrund och hade både kontakter med och stöd av Vatikanstaten och påven.

Nazisterna var dock i grunden ockultister, där de nordiska gudarna fick fungera som fernissa, men där i själva verket madam Blavatsky och Aleister Crowley var de verkliga förebilderna. Det finns böcker, filmer och webbsidor i ämnet, för den som vill utforska vidare.

Jag har själv hört påståenden om att Hitler ”var kristen” och till och med ”protestant”. Det stämmer att han en gång uttalade sig positivt om Martin Luther, men det var inte på grund av någon sympati för Luthers tro, utan för hans kritik av judarna.

Här är några citat av Hitler om kristendomen och islam. Som man ser, hatar han kristendomen och älskar islam.

You see, it’s been our misfortune to have the wrong religion. Why didn’t we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion [Islam] too would have been more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?

I can imagine people being enthusiastic about the paradise of Mohammed, but as for the insipid paradise of the Christians! In your lifetime, you used to hear the music of Richard Wagner. After your death, it will be nothing but hallelujahs, the waving of palms, children of an age for the feeding bottle, and hoary old men. The man of the isles pays homage to the forces of nature. But Christianity is an invention of sick brains: one could imagine nothing more senseless, nor any more indecent way of turning the idea of the Godhead into a mockery. A n***** with his taboos is crushingly superior to the human being who seriously believes in transubstantiation.

Had Charles Martel not been victorious at Poitiers -already, you see, the world had already fallen into the hands of the Jews, so gutless a thing Christianity! -then we should in all probability have been converted to Mohammedanism [Islam], that cult which glorifies the heroism and which opens up the seventh Heaven to the bold warrior alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so.

The best thing is to let Christianity die a natural death. A slow death has something comforting about it. The dogma of Christianity gets worn away before the advances of science… The instructions of a hygienic nature that most religions gave, contributed to the foundation of organized communities. The precepts ordering people to wash, to avoid certain drinks, to fast at appointed dates, to take exercise, to rise with the sun, to climb to the top of the minaret — all these were obligations invented by intelligent people. The exhortation to fight courageously is also self-explanatory. Observe, by the way, that, as a corollary, the Moslem was promised a paradise peopled with sensual girls, where wine flowed in streams — a real earthly paradise. The Christians, on the other hand, declare themselves satisfied if after their death they are allowed to sing hallelujahs! …Christianity, of course, has reached the peak of absurdity in this respect. And that’s why one day its structure will collapse. Science has already impregnated humanity. Consequently, the more Christianity clings to its dogmas, the quicker it will decline.!

Här finns citaten med källhänvisningar, samt många andra islam-citat av kända personer.

http://wikiislam.net/wiki/Quotations_on_Islam_from_Notable_Non-Muslims#Adolf_Hitler

Det mest spridda citatet på nätet av Hitler om islam är det här.

The only religion I respect is Islam. The only prophet I admire is the Prophet Muhammad. — Adolf Hitler (from “The Mysterious Achmed Huber: Friend to Hitler”)


Sammantaget finns det mycket som förenar islam och nazismen: tron på den starkes rätt, det totalitära systemet, synen på ”vi och de”, tron på den starke ledaren, hatet mot oliktänkande, hatet mot demokratin, misstron mot den fria marknadsekonomin, hatet mot kristna, hatet mot judar.

Bibeln tydlig om homosexualitet — älska människan, hata synden

Läs debattinlägget i tidningen Dagen:

http://www.dagen.se/debatt/bibeln-tydlig-om-homosexualitet-1.349464

Vi menar att praktiserande homosexualitet, utifrån vad Bibeln säger, är synd. Det har funnits en samstämmighet om detta genom hela den protestantiska reformationen, och även dessförinnan fanns det en klar teologisk övertygelse i frågan.

Revisionism är ett modernt påfund som har till uppgift att vrida på bibeltexter för att få dem att säga motsatsen till vad de innehåller.

I kommentarsfältet går debattens vågor höga, och HBTQ-maffian ställer sig som vanligt över Gud. Men många försvarar Guds ord. En av de bästa kommentarerna, av Lotta Ohlsson:

Idag är en glädjens dag! Kom och låt oss fröjdas att Guds ord lyser som en strålande stjärna på himlen. 22 pastorer som har Gudsfruktan istället för människofruktan. Må Gud välsigna er. Liberalteologer förgår, Guds prästerskap består. Ni ska jubla när ni förföljs för hans namn. Att vara pk är lätt, att följa Jesus desto svårare. Tack!