Rekordökning av den offentliga konsumtionen i budgeten 2016

Det satsas nu enorma summor, i ett första steg 30 miljarder (och detta är bara direkta kostnader och statens kostnader) för den ansvarslösa migrationsaktivism som de svenska statsmakterna bedriver. Det motsvarar 5000 kr per individ i arbetsför ålder. Migrationsverket är nu en större myndighet än försvaret. Ökningen som bara motsvaras av Palmeregeringens offentliga expansion i början av 1970-talet och av rekordarbetslösheten i början på 1990-talet går helt till människor som inte är medborgare eller har någon koppling till det här landet. Det är alltså ingen satsning på välfärd som S vill utmåla det som.

Den kanske mest kontroversiella delen i den svenska tillväxtmotorn är den offentliga konsumtionen, som i år väntas öka med hela 4,6 procent. För att hitta motsvarande tillväxttal i de offentliga utgifterna måste vi antingen tillbaka till den svenska finanskrisen i början av 1990-talet, då en kraftigt stigande arbetslöshet drev upp utgifterna, eller till 1970-talets snabba utbyggnad av den offentliga sektorn.

Källa: Placera

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2016/04/13/regeringen-maste-tala-klarsprak.html

Kommunernas låneskuld exploderar till följd av invandringen

Den kraftiga befolkningsökningen skapar en allt större efterfrågan på vård, skola och andra välfärdstjänster. Och får kommunernas belåning att fördubblas. Kommuninvest bedömer att kommunernas upplåning ökar från runt 500 miljarder kronor till över 1 000 miljarder kronor år 2024.

Kommunerna behöver låna till att bygga ut infrastrukturen i form av nya bostäder, skolor och lokaler för vård.

http://dagensopinion.se/kommunernas-l%C3%A5neskuld-f%C3%B6rdubblas-till-1-000-miljarder