Varför måste Jesus bli korsfäst?

För att Jesus skulle kunna ta på sig vårt fulla straff för våra synder, var han tvungen att göra det fullt ut. Han var alltså tvungen att bli ”förbannad” för Gud. Han blev en förbannelse för oss, i det han tog på sig vårt straff, vi syndare som är förbannade. I GT läser vi att den som hänger dödad på ett trä är förbannad av Gud.

5 Mos. 21

22 När någor haver bedrivit en synd, den döden värd är, och varder så dödad, att man hänger honom upp i trä; 23 Så skall hans lekamen icke bliva på trät över nattena; utan I skolen begrava honom på den samma dagen; ty förbannad är den för Gud, som hängder är; på det att du icke skall orena ditt land, som Herren din Gud giver dig till arvs.

På samma sätt förklaras varför Jesus var tvungen att känna sig övergiven av Gud på korset (Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?), för det är det yttersta straffet för våra synder, när vi känner Gud överge oss.

Här förespår kung David (eller ”psalmisten”) Jesu korsfästelse

Psaltaren 22:17-19

(Karl XII)
17Ty hundar hafva kringhvärft mig, och de ondas rote hafver ställt sig omkring mig; mina händer och fötter hafva de genomborrat. 18Jag måtte tälja all min ben; men de skåda och se sin lust på mig. 19De byta min kläder emellan sig, och kasta lott om min klädnad.

(1917)
17 Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat. 18 Jag kan räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig. 19 De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad.

Det är intressant och beklämmande att se hur B2000 valt att översätta ”genomborrat”, till ”skrumpnade”. Det är den enda Bibelöversättning (även internationellt) som har valt denna mycket märkliga och långsökta tolkning av texten.

(B2000)
17Hundar samlas runt mig,
jag omringas av en hord av våldsmän.
Händer och fötter är skrumpnade [sic],
18jag kan räkna varje ben i min kropp.
De står där och stirrar på mig,
19de delar mina plagg emellan sig,
de kastar lott om mina kläder.

Bible Gateway skriver följande i ämnet:

Some people have tried to cast doubt on the Messianic nature of this psalm and the gospel accounts by attacking the crucifixion story. For instance, an article in the Harvard Theological Review concluded many years ago that there was “astonishing little evidence that the feet of a crucified person were ever pierced by nails.” Instead, the article said, the victim’s hands and feet were tied to the cross by ropes.

But archaeology has now established that the use of nails was historical, although there may have been times that ropes were indeed used. In 1968 archaeologists in Jerusalem found the remains of about three dozen Jews who had died during the uprising against Rome around A.D. 70. One victim, whose name was apparently Yohanan, had been crucified. And sure enough, they found a seven-inch nail still driven into his feet, with small pieces of olive wood from the cross still attached. This was excellent archaeological confirmation of a key detail in the Gospels’ description of the crucifixion.

A few critics have charged that the word “pierce” in Psalm 22:16 is an incorrect translation that Christians later imposed to make it look like the verse foreshadows the crucifixion. The proper rendering of the Hebrew, they claim, should be, “Like a lion, they are at my hands and feet.”

Dr. Michael Brown, whose doctorate is in Near Eastern languages and literatures, disputes that claim. “The oldest Jewish translation—the Septuagint—translates it as ‘they pierced,’ ” he said. “The oldest Hebrew copy of the Psalms we possess, dating back to the century before Jesus, uses the Hebrew word ka’aru, which comes from the root meaning ‘to bore through’—not ka’ari, which means ‘like a lion.’

“But let’s assume the correct translation is, ‘Like a lion at my hands and feet.’ What is the lion doing with the victim’s hands and feet—licking them? The renowned Jewish commentator Rashi says it means ‘as though they are crushed in a lion’s mouth.’ So the imagery is clear: The metaphorical lions are tearing and ripping at the sufferer’s hands and feet. This mauling and biting graphically portrays great physical agony. It’s entirely consistent with what occurs in a crucifixion. So either translation could be said to foreshadow the suffering of the Messiah.

“The bottom line is there’s no Christian tampering with the text, just honest efforts to accurately translate the Hebrew, where only one character determines the difference between ka’aru, or ‘pierced,’ and ka’ari, or ‘like a lion.’”
Adapted from interview with Dr. Alexander Metherell and Dr. Michael L. Brown