Skillnaden mellan katolicism och protestantism — och varför vi aldrig ska ha en påve

authority

Bilden ovan är en pedagogisk illustration vad det hela handlar om, varför miljoner protestanter har mördats av katolska kyrkan och jesuiter genom åren. Det handlar om makt kontra tro. Jesuiterna förresten, nuvarande påven är ju jesuit. Katolikerna tror att han är Jesu ställföreträdare och har direktkontakt med Gud, att han är ofelbar. Det bryter mot första budordet, och det bryter mot Jesu lära, att han är vår enda väg till Gud. Läs mer här om varför katolicismen är kättersk.

Påven har ju förresten i dagarna passat på att skämma ut sig genom att fjäska för mördarregimen och Fidel Castro på Kuba. Är det kristet? Ja, Franciskus verkar inte ha några problem med maktens förtryck av människor om det kommer från ”rätt” håll på den politiska skalan…

Påve Francis säger att personligt förhållande med Jesus är farligt!!!

Påven är en falsk profet och romerska kyrkan en falsk kyrka. Anledningen till att han säger så här är att han måste försvara den falska doktrinen om påvens överhet och den katolska kyrkans påstådda makt över själarna. Läs ett tidigare inlägg om detta.

Här en 8 timmar lång dokumentär som förklarar mer ingående varför den katolska kyrkan bygger på icke-kristna och icke-bibliska principer:

Vatikanen anser att muslimer tillber samma gud som kristna

Detta kan man läsa i den katolska trosbekännelsen, punkt 841:

841 The Church’s relationship with the Muslims. ”The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind’s judge on the last day.”

Källa: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm

Notera för det första att frälsningsplanen enligt vatikanen inkluderar alla som erkänner ”skaparen”. Det finns inget stöd i Bibeln eller från Jesus för detta. (Samtidigt anser de att det bara är den katolska kyrkan som kan ge människor frälsning. Det är en tydlig motsägelse! Motsägelser hittar man normalt i falska religioner och kulter.)

Sedan påstår de att muslimer tillber samma Gud som katolikerna! Och muslimerna förnekar Jesu gudom och återuppståndelsen och treenigheten och påstår att koranen står över Bibeln och att Bibeln innehåller förvanskningar som koranen rättar (detta senare har för övrigt motbevisats av Döda havs-fynden och alla andra viktigare textfynd).

Hur kan de då påstå att det är samma gud? DET ÄR INTE SAMMA GUD, HUR MYCKET AUKTORITET OCH POLITISK MAKT MAN ÄN GER PÅVEN!

P. S. Det är troligen genom infiltration av idéer från den ekumeniska rörelsen (som drivs av vatikanen) som Svenska Kyrkan har tagit in det här tänket. Kom ihåg nuvarande ”ärkebiskopen”, som inte ville svara på ”om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed?” Antje Jackelén svarade att man inte kan svara ja eller nej på den frågan… Inte kristen alltså, men ändå ärkebiskop.