Markus nämner visst Jesu jungfrufödelse

Markus 6:1-3

Och han gick bort därifrån och begav sig till sin fädernestad; och hans lärjungar följde honom. Och när det blev sabbat, begynte han undervisa i synagogan. Och folket häpnade, när de hörde honom; de sade: »Varifrån har han fått detta? Och vad är det för vishet som har blivit honom given? Och dessa stora kraftgärningar som göras genom honom, varifrån komma de? Är då denne icke timmermannen, han som är Marias son och broder till Jakob och Joses och Judas och Simon? Och bo icke hans systrar här hos oss?» Så blev han för dem en stötesten.

Det normala hade varit att säga: ”Josefs son” om han hade varit det. I den judiska och antika kulturen vore det otänkbart att skriva så här om Josef hade varit fadern.

Nu kanske en del invänder att Markus är det äldsta evangeliet och han borde därför ha skrivit längre och mer utförligt. Men det är inte säkert. Vi vet inte varför och hur Markus (som skrev ned Petrus predikningar i Rom) skrev sitt evangelium. Vi vet inte heller om det verkligen är äldst. Matteus tävlar fortfarande om den titeln, enligt kyrkofäderna var Matteus evangelium skrivet först (på hebreiska/arameiska). Det skulle också förklara ordningen i Bibeln.