Är julen en hednisk högtid?

Både ja och nej. Det är troligen så, att datumet 25 december är kristet till ursprunget, även om det inte är säkert att Jesus föddes den dagen. Och det är också så att hedningar hade högtider runt denna tid, till exempel julen, som firades till minne av världsträdet Yggdrasil, men som gick att koppla till Jesus och kristendomen på ett naturligt sätt. Eftersom högtiderna firades på samma datum har det ursprungliga namnet levt kvar i norra Europa. Vad gäller julgranen så kan den faktiskt ha en kristen koppling också.

Lyssna på Podcast samt länkar till artiklar:
http://drmsh.com/naked-bible-podcast-episode-195-is-christmas-a-pagan-holiday/