Vilken var Hitlers religion? Ockultist och islam-vurmare

Hitler used the Armenian Genocide as the protocol for his own

Hitler hatade kristendomen, i synnerhet protestantismen, som han försökte och lyckades förtrycka genom att slå samman alla protestantiska kyrkor i en organisation under nazisternas kontroll. Han var av katolsk bakgrund och hade både kontakter med och stöd av Vatikanstaten och påven.

Nazisterna var dock i grunden ockultister, där de nordiska gudarna fick fungera som fernissa, men där i själva verket madam Blavatsky och Aleister Crowley var de verkliga förebilderna. Det finns böcker, filmer och webbsidor i ämnet, för den som vill utforska vidare.

Jag har själv hört påståenden om att Hitler ”var kristen” och till och med ”protestant”. Det stämmer att han en gång uttalade sig positivt om Martin Luther, men det var inte på grund av någon sympati för Luthers tro, utan för hans kritik av judarna.

Här är några citat av Hitler om kristendomen och islam. Som man ser, hatar han kristendomen och älskar islam.

You see, it’s been our misfortune to have the wrong religion. Why didn’t we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion [Islam] too would have been more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?

I can imagine people being enthusiastic about the paradise of Mohammed, but as for the insipid paradise of the Christians! In your lifetime, you used to hear the music of Richard Wagner. After your death, it will be nothing but hallelujahs, the waving of palms, children of an age for the feeding bottle, and hoary old men. The man of the isles pays homage to the forces of nature. But Christianity is an invention of sick brains: one could imagine nothing more senseless, nor any more indecent way of turning the idea of the Godhead into a mockery. A n***** with his taboos is crushingly superior to the human being who seriously believes in transubstantiation.

Had Charles Martel not been victorious at Poitiers -already, you see, the world had already fallen into the hands of the Jews, so gutless a thing Christianity! -then we should in all probability have been converted to Mohammedanism [Islam], that cult which glorifies the heroism and which opens up the seventh Heaven to the bold warrior alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so.

The best thing is to let Christianity die a natural death. A slow death has something comforting about it. The dogma of Christianity gets worn away before the advances of science… The instructions of a hygienic nature that most religions gave, contributed to the foundation of organized communities. The precepts ordering people to wash, to avoid certain drinks, to fast at appointed dates, to take exercise, to rise with the sun, to climb to the top of the minaret — all these were obligations invented by intelligent people. The exhortation to fight courageously is also self-explanatory. Observe, by the way, that, as a corollary, the Moslem was promised a paradise peopled with sensual girls, where wine flowed in streams — a real earthly paradise. The Christians, on the other hand, declare themselves satisfied if after their death they are allowed to sing hallelujahs! …Christianity, of course, has reached the peak of absurdity in this respect. And that’s why one day its structure will collapse. Science has already impregnated humanity. Consequently, the more Christianity clings to its dogmas, the quicker it will decline.!

Här finns citaten med källhänvisningar, samt många andra islam-citat av kända personer.

http://wikiislam.net/wiki/Quotations_on_Islam_from_Notable_Non-Muslims#Adolf_Hitler

Det mest spridda citatet på nätet av Hitler om islam är det här.

The only religion I respect is Islam. The only prophet I admire is the Prophet Muhammad. — Adolf Hitler (from “The Mysterious Achmed Huber: Friend to Hitler”)


Sammantaget finns det mycket som förenar islam och nazismen: tron på den starkes rätt, det totalitära systemet, synen på ”vi och de”, tron på den starke ledaren, hatet mot oliktänkande, hatet mot demokratin, misstron mot den fria marknadsekonomin, hatet mot kristna, hatet mot judar.

Winston Churchill om sionism och bolsjevism

Det var inte bara nationalsocialisterna i Tyskland som såg bolsjevismen/kommunismen som en judisk konspiration — ja, Churchill använder faktiskt ordet konspiration rakt av. I denna artikel från 1920 framställer han tre judiska alternativ:

– Nationella judar. Judar som är helt integrerade och av eget val tillhör den nation där de bor. Men som fortfarande utövar sin religion. Dessa ser Churchill som positiva samhällselement.

– Bolsjevism. Judiskt världsherravälde genom införande av kommunism.

– Sionism. Som ett alternativ till bolsjevismen framställs sionismen och skapandet av en judisk stat i Palestina.

Churchill vill att bolsjevismen utrotas och att nationella judar och sionismen kvarstår. Planen på en judisk stat i Palestina (då ett brittiskt protektorat) gjordes till verklighet av Churchill och England efter andra världskrigets slut.

http://en.wikisource.org/wiki/Zionism_versus_Bolshevism