Världens äldsta kristna arkeologiska fynd 41-44 e. Kr. ”JESOUS IOU”

I Jerusalems förorter har man hittat dessa begravningskärl med dels en inskription ”Jesus Herren är han” och dels kors ritade på. Tidpunkten som kan bestämmas med hjälp av ett mynt som hittades tillsammans med fynden är endast 10-15 år efter korsfästelsen!

https://earlychurchhistory.org/daily-life/ancient-ossuaries-uncover-biblical-truths/

Jesus = Jahve frälsaren

Yahweh = Adonai = Kurios = Jesus

I våra biblar översätts Jahve, som var Israels namn på Gud, med HERRE, medan Adonai översätts Herre. Anledningen är att man följer den judiska traditionen att inte uttala Guds namn.

Elohim översätts till Gud.

Kurios är den grekiska översättningen av Herre och Jahve, för när judarna översatte Gamla Testamentet valde de att översätta Herre och Jahve med samma ord, Kurios.

I Nya Testamentet, vars originalspråk är grekiska, används Kurios för att hänvisa till Jesus, alltså samma grekiska ord som i GT används för Herre och Jahve.

http://biblicalgreeknuggets.blogspot.se/2011/03/yahweh-adonai.html

Men det bästa är, att Jesus faktiskt är samma namn som Jahve, men med ett tillägg som beskriver vad han gör: frälser mänskligheten.

In Hebrew Jesus’ name is spelled as ”Yeshua.” The ”Ye” in Yeshua is the abbreviated form of YHWH. ”Shua” is from the Hebrew word for salvation, yasha. Jesus’ name literally means ”YHWH is salvation.” The name ”Jesus,” then, actually contains the name ”YHWH” in abbreviated form. While YHWH simply describes who God is, when it is combined with a verb it describes what God does. The name ”Jesus” describes the fact that YHWH has become salvation. Who is Christ? He is YHWH, saving His people from their sins.

http://inplainsite.org/html/gods_name_yahweh_or_jesus.html

Varför måste Jesus bli korsfäst?

För att Jesus skulle kunna ta på sig vårt fulla straff för våra synder, var han tvungen att göra det fullt ut. Han var alltså tvungen att bli ”förbannad” för Gud. Han blev en förbannelse för oss, i det han tog på sig vårt straff, vi syndare som är förbannade. I GT läser vi att den som hänger dödad på ett trä är förbannad av Gud.

5 Mos. 21

22 När någor haver bedrivit en synd, den döden värd är, och varder så dödad, att man hänger honom upp i trä; 23 Så skall hans lekamen icke bliva på trät över nattena; utan I skolen begrava honom på den samma dagen; ty förbannad är den för Gud, som hängder är; på det att du icke skall orena ditt land, som Herren din Gud giver dig till arvs.

På samma sätt förklaras varför Jesus var tvungen att känna sig övergiven av Gud på korset (Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?), för det är det yttersta straffet för våra synder, när vi känner Gud överge oss.

Varför treenigheten är så viktig

Förutom nedanstående kan nämnas att kristendomen alltid bryter samman och förvandlas till något annat så fort Kristi gudom förnekas. Det första är att sammankopplingen mellan Gamla och Nya Testamentet kan och börjar ifrågasättas, och sedan bär det iväg till olika sekter som i slutändan har mycket lite gemensamt med kristendomen, förutom att de ser Kristus som en förebild. En märklig förebild kan då tyckas, då Jesus själv påstod sig vara Gud, och dessa sekter förnekar alltså det han själv sagt, vilket i deras ögon borde göra honom antingen till lögnare eller galning.

The Trinity Accounts for the Description of Evidence
The Bible describes the existence of one true God, yet also attributes the characteristics of this God to the Father, Son and Holy Spirit individually. The Biblical evidence requires us to seek a solution that acknowledges the singularity of God while respecting the Deity of the Father, Son and Holy Spirit. For this reason, the Trinity is not a creative whim, it is an effective solution.

The Trinity Accounts for the Derivation of Love
God is love (I John 4:8) and He has been love from all eternity. How could this be possible if God could ever exist without someone to love? Did God create humans so He could experience love? Was this the first time that God experienced relational love of this nature? The Triune nature of God explains why love is an innate quality of God; the three eternal Persons of the Godhead are in eternal relationship with one another.

The Trinity Accounts for the Deity of Jesus
This is often over looked, but make no mistake about it: all deviations from historical Trinitarianism have compromised the eternal divine nature of Jesus. It’s that simple. The Early Church Councils corrected the errors of Adoptionism (2nd Century), Docetism (2nd Century), Monarchianism (2nd and 3rd Century), Sabellianism (3rd Century), Arianism (4th Century), and Socinianism (16th and 17th Century). In addition to these historic mischaracterizations of the triune nature of God, there are several current mischaracterizations, including the polytheism of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, and the denial of the Trinity present in many Unitarian groups, including the Christadelphians. When the Trinity is denied, Jesus is typically demoted from divinity or subjugated as a lessor being.

http://coldcasechristianity.com/2016/why-the-trinity-is-so-important-in-the-first-place/

Här förespår kung David (eller ”psalmisten”) Jesu korsfästelse

Psaltaren 22:17-19

(Karl XII)
17Ty hundar hafva kringhvärft mig, och de ondas rote hafver ställt sig omkring mig; mina händer och fötter hafva de genomborrat. 18Jag måtte tälja all min ben; men de skåda och se sin lust på mig. 19De byta min kläder emellan sig, och kasta lott om min klädnad.

(1917)
17 Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat. 18 Jag kan räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig. 19 De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad.

Det är intressant och beklämmande att se hur B2000 valt att översätta ”genomborrat”, till ”skrumpnade”. Det är den enda Bibelöversättning (även internationellt) som har valt denna mycket märkliga och långsökta tolkning av texten.

(B2000)
17Hundar samlas runt mig,
jag omringas av en hord av våldsmän.
Händer och fötter är skrumpnade [sic],
18jag kan räkna varje ben i min kropp.
De står där och stirrar på mig,
19de delar mina plagg emellan sig,
de kastar lott om mina kläder.

Bible Gateway skriver följande i ämnet:

Some people have tried to cast doubt on the Messianic nature of this psalm and the gospel accounts by attacking the crucifixion story. For instance, an article in the Harvard Theological Review concluded many years ago that there was “astonishing little evidence that the feet of a crucified person were ever pierced by nails.” Instead, the article said, the victim’s hands and feet were tied to the cross by ropes.

But archaeology has now established that the use of nails was historical, although there may have been times that ropes were indeed used. In 1968 archaeologists in Jerusalem found the remains of about three dozen Jews who had died during the uprising against Rome around A.D. 70. One victim, whose name was apparently Yohanan, had been crucified. And sure enough, they found a seven-inch nail still driven into his feet, with small pieces of olive wood from the cross still attached. This was excellent archaeological confirmation of a key detail in the Gospels’ description of the crucifixion.

A few critics have charged that the word “pierce” in Psalm 22:16 is an incorrect translation that Christians later imposed to make it look like the verse foreshadows the crucifixion. The proper rendering of the Hebrew, they claim, should be, “Like a lion, they are at my hands and feet.”

Dr. Michael Brown, whose doctorate is in Near Eastern languages and literatures, disputes that claim. “The oldest Jewish translation—the Septuagint—translates it as ‘they pierced,’ ” he said. “The oldest Hebrew copy of the Psalms we possess, dating back to the century before Jesus, uses the Hebrew word ka’aru, which comes from the root meaning ‘to bore through’—not ka’ari, which means ‘like a lion.’

“But let’s assume the correct translation is, ‘Like a lion at my hands and feet.’ What is the lion doing with the victim’s hands and feet—licking them? The renowned Jewish commentator Rashi says it means ‘as though they are crushed in a lion’s mouth.’ So the imagery is clear: The metaphorical lions are tearing and ripping at the sufferer’s hands and feet. This mauling and biting graphically portrays great physical agony. It’s entirely consistent with what occurs in a crucifixion. So either translation could be said to foreshadow the suffering of the Messiah.

“The bottom line is there’s no Christian tampering with the text, just honest efforts to accurately translate the Hebrew, where only one character determines the difference between ka’aru, or ‘pierced,’ and ka’ari, or ‘like a lion.’”
Adapted from interview with Dr. Alexander Metherell and Dr. Michael L. Brown

Det kristna vattendopet — är det nödvändigt?

Om tjuven på korset bredvid Jesus är med honom i himlen (Lukas 23:39-43), hur kan då vattendopet vara nödvändigt för frälsning?

*

Så snart Herren hade lämnat jorden, började gärningen smyga sig in i människors hjärtan igen (eller rättare, den hade aldrig lämnat). Människan är danad att dyrka, men tror genom sitt högmod att detta inte är tillräckligt; att hon behöver lägga sitt eget till Guds verk. Det finns många kyrkor som lär ut att vattendopet är nödvändigt för frälsning.

Man bör först och främst påpeka att dopet har sina rötter i den judiska lagen som en förenad andlig och kroppslig reningsprocedur. Men Jesus kom för att fullborda och därmed upphäva lagen.

Men om vi för sakens skull utgår från att det är sant och har stöd i Skriften, vad innebär det?

 • En person som har blivit frälst men hinner dö innan vattendopet vore fördömd
 • En person som har blivit frälst men bor på en öde ö, eller i ett samhälle utan andra kristna, kan aldrig fullgöra frälsningen och vore fördömd
 • Barn som inte blivit döpta är fördömda (men Jesus sade: ”Låt barnen komma till mig.”)
 • När sker förnyelsen/återfödelsen om dopet är nödvändigt för frälsning? Om den sker vid dopet, varför döper sig då personen, om han inte är kristen förrän efter dopet!
 • Vad är ett giltigt dop
  • när ska dopet ske (är barndop giltiga, vuxendop, måste man döpa sig två gånger om man haft barndop)
  • hur ska det utföras för att det ska vara giltigt (ceremoni, ritual)
  • vem måste utföra det (präst, lekman, troende, vilken kyrka?)
  • vilka måste närvara
  • hur många måste närvara
  • kan någon döpa sig själv

Nedan en tabell från New World Encyclopedia, som visar omöjligheten i att alla har rätt. (Observera att tabellen är en aning missvisande angående lutheranism. Det är inte dopet som är saliggörande i lutheranismen utan tron, men dopet ses som ett manifesterande av Guds Ord. Exakt hur de olika lutherska förgreningarna idag tolkar detta är mig inte bekant. Märk också att tabellen innehåller flera samfund som inte är kristna, t ex mormonerna och Jehovas vittnen.)

Denomination Beliefs about Baptism Type of Baptism Baptize Infants? Baptism regenerates, gives spiritual life Standard
Anglican Communion A sign of profession and a mark of separation which, received rightly, affirms the forgiveness received by a believer through faith. By immersion or pouring. Yes. Anglo-Catholic Yes,
”Low church” No.
Trinity
Apostolic Brethren Necessary for salvation because it conveys spiritual rebirth. By immersion only. No. Yes. Jesus
Baptists A divine ordinance, a symbolic having been saved and of adult church membership, but not necessary for salvation. By immersion only. No. No. Trinity
Christadelphians Essential for salvation but effective only if someone believes properly in Jesus Christ as the Jewish Messiah and in his kingdom. By immersion only No Yes Jesus
Churches of Christ Necessary for salvation as commanded by Jesus after expressing their faith in Jesus Christ as the Son of God and repenting of sin. At baptism, one receives forgiveness of sin, the gift of the Holy Spirit, and addition to God’s church. Immersion only No Yes Trinity
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Essential to enter any degree of heaven and preparatory for receiving the gift of the Holy Ghost by the laying on of hands. Church members are also encouraged to be baptized only behalf of their ancestors. By immersion performed by a person holding proper priesthood authority. No Yes Father, Son, and Holy Ghost
Eastern Orthodox Church An essential sacrament through which the ”New Man” is born free from ancestral sin. At baptism, a new name is received and previous sins are null and void. By three-fold immersion (other forms only in emergency). Yes. Confirmation and communion immediately follows. Yes Trinity
Jehovah’s Witnesses Necessary for salvation as an expression of obedience to Jesus’ command, a public symbol of the saving faith in Christ’s ”ransom sacrifice,” repentance from sin, and dedication of one’s life to Jehovah. However, baptism in itself does not guarantee salvation. By immersion only; typical candidates are baptized at district and circuit conventions. No Yes Jesus
Lutherans The means by which God, through faith, miraculously delivers a person from sin, death, and the devil. Baptism gives new life and brings one into Christ’s kingdom forever. By sprinkling, pouring, or immersion. Yes Yes Trinity
Methodists (Arminians, Wesleyans) Not necessary to salvation, but an important outward sign of one’s membership in the Christian community. By sprinkling, pouring, or immersion. Yes No Trinity
Pentecostalism Traditions vary. Generally, baptism is an ordinance and a symbolic ritual used to witness to having accepted Christ as personal Savior. Also important is the baptism of the Holy Ghost. By immersion. No Varies Trinity or (in some traditions) Jesus only
Presbyterians An ordinance, a symbolic ritual, and a seal of the adult believer’s authentic faith. By sprinkling, pouring, or immersion. Yes, to indicate membership in the New Covenant. No Trinity
Quakers (Religious Society of Friends) An external symbol that is no longer to be practiced. Only in an inward, ongoing purification of the human spirit in a life of discipline led by the Holy Spirit.
Revivalism A necessary step for salvation. By full immersion, with the expectation of receiving the Holy Spirit. No Yes Father, Son, Holy Ghost
Roman Catholic Church ”Necessary for salvation for those to whom the Gospel has been proclaimed and who have had the possibility of asking for this sacrament” (Catechism of the Catholic Church, 1257) Usually by pouring in the West, by immersion in the East; sprinkling admitted only if the water then flows on the head. Yes Yes Trinity
Seventh-day Adventists A ceremony in which the person expresses personal faith in Christ. A prerequisite for salvation in the sense that it symbolizes the acceptance of Jesus as one’s savior. By immersion only. No No Trinity
Unification Church Included in the marriage blessing ceremony symbolizing God’s blessing on the couple and part of several ceremonies representing the purification of their lineage. Future generations are freed from original sin and need not be baptized. Sprinkling No No True Parents
United Church of Christ An outward sign of faith not necessary for salvation but one means of entering a local church. By sprinkling, pouring, or immersion. Yes No Trinity

Det troliga är dock att vattendopet som frälsningsmedel inte har stöd i Skriften. Det här är grundproblematiken:

Johannes döparen döper i vatten och folk omvänder sig. När Jesus döper sig (han behöver inte omvända sig, han är perfekt, Gud-människa) fullgör han profetian om ”någon som ropar i öknen”, och den Helige Ande nedkommer från himlen: ett tecken på att vattendopet därifrån ersätts av dopet i den Helige Ande. Så här sade Johannes döparen: ”Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.” Matt. 3:11. Det är ändå tydligare i Joh. 1:33: ”Och jag kände honom icke; men den som sände mig [Gud] till att döpa i vatten, han sade till mig: ‘Den över vilken du får se Anden sänka sig ned och förbliva, han är den som döper i helig ande.’

Om vattendopet är nödvändigt, varför undervisade inte Jesus om det? Det finns två ställen i evangelierna där Jesus snuddar vid frågan, Mark. 16:16: ”Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd.” Notera dock att Jesus inte talar om vatten, som vi har sett ovan indikerar beläggen att det är den Helige Ande som döper den kristne (dopet kan ske i andra ”medier” än vatten, bildspråk!). Notera även 1) ”den som bliver döpt”, inte ”den som låter döpa sig”, 2) ”icke tror, han…” Alltså kopplas dopet automatiskt till den som tror. Stället ska för övrigt översättas bokstavligt: ”Den som har trott, och har blivit döpt.” Det indikerar att det är passivt, att det sker den troende. Men varför lade Jesus till orden ”bliver döpt”? Jo, det räcker inte att tro på Gud — till och med Djävulen och demonerna tror på Gud — utan det är bara den som tror på Jesu evangelium, att han var den han sa, att han dog och återuppstod som erhåller dopet från Helige Anden. Därför var han tvungen att lägga till detta, för det räcker inte med att tro på vad som helst, inte ens räcker det att enbart tro på Gud.

Det andra stället är Joh. 3:3-7: ”3 Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.» 4 Nikodemus sade till honom: »Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?» 5 Jesus svarade: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande. 7 Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt.” Notera dock att sammanhanget är att ”födas på nytt”, som Nikodemus inte förstår. Att födas av vatten är den fysiska födseln, den första födseln, ur fostervattnet. Att födas av Ande är pånyttfödelsen, den andra födseln. En människa måste födas två gånger för att komma in i Guds rike: först som människa, sedan som kristen.

Det finns andra ställen i Bibeln som handlar om dop, Apost. 1:5: ”Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande.” Återigen den Helige Ande, inte en droppe vatten!

Apost. 19: ”Då sade Paulus: Johannes döpte med bättringenes döpelse, och sade folkena, att de skulle tro på den som komma skulle efter honom, det är, på Christum Jesum. 5 Och att, då de det hörde, läto de döpa sig i Herrans Jesu Namn. 6 Och då Paulus lade händer på dem, kom den Helige Ande öfver dem;” Återigen den Helige Ande. Inget vatten nämns. Observera också att Paulus här hade ett särskilt mandat av Herren att göra detta. Det tillkommer inte präster i efter-apostelisk tid att döpa genom handpåläggning.

Sedan har vi 1 Pet. 3:21
Hvilket nu ock oss saliga gör i dopet, som genom hint [”den förre”, ”den andre”, syftande på Noas räddning från vattnet genom vattnet] betydt är (icke att köttsens smittor afläggas, utan att man hafver ett godt samvet till Gud), genom Jesu Christi uppståndelse; (Karl XII:s Bibel)

Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten — nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete — i kraft av Jesu Kristi uppståndelse, (1917)

På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, (B2000)

B2000 har som vanligt tolkat stället i icke-kristlig riktning, man räddas där AV vattnet (inte GENOM, som 1917 har), en mycket märklig tolkning. Man har dessutom frikopplat dopet och Krist uppståndelse. Vilket innebure två nödvändiga frälsningar och en förminskning av Jesus. (Jag har inte sett någon annan Bibelöversättning som så konsekvent försöker bryta sönder den kristna tron som B2000. Ingen annan modern Bibelöversättning har här frikopplat frälsningen från Kristus. Så här lyder stället exempelvis i English Standard Version (minoritetstext): ”Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ,” Och inte heller här nämns vattnet. Man måste också påpeka att B2000 bytt ut ordet ”samvete” till ”uppsåt”!)

Betydelsen i Karl XII:s Bibel (majoritetstext) är snarare det motsatta från 1917 och framförallt B2000: vattendopet ÄR INTE nödvändigt. Dock verkar Petrus här tala om vattendop, men som symbolisk handling. Ordet ”vilket” som inleder versen kan antingen syfta på ”vattnet” eller på hela föregående mening (Noas och hans familjs räddning), vilket sistnämnda New American Standard Bible ger stöd åt (NASB är en Bibel som är känd för att ligga oerhört nära originaltexten): ”…during the construction of the ark, in which a few, that is, eight persons, were brought safely through the water. 21 Corresponding to that, baptism now saves you-not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience-through the resurrection of Jesus Christ,”

Jämför även Lutherbibel 1912 (majoritetstext)

Christ, welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi,

och King James (majoritetstext)

The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:

Att psykoanalysera Jesus

Här är ett av de bästa (men sällan använt) bevisen för att Jesus var den han sa sig vara: hans anmärkningsvärda psykologi. Det går helt enkelt inte att föreställa sig en vanlig, icke-gudomlig människa som skulle tala, uppträda och handla som Jesus gjorde.

I inevitably came upon Jesus and realized that no one could have made this man up because he didn’t act the way men act, emotionally speaking.