Världens äldsta kristna arkeologiska fynd 41-44 e. Kr. ”JESOUS IOU”

I Jerusalems förorter har man hittat dessa begravningskärl med dels en inskription ”Jesus Herren är han” och dels kors ritade på. Tidpunkten som kan bestämmas med hjälp av ett mynt som hittades tillsammans med fynden är endast 10-15 år efter korsfästelsen!

https://earlychurchhistory.org/daily-life/ancient-ossuaries-uncover-biblical-truths/

Annonser

Jesus = Jahve frälsaren

Yahweh = Adonai = Kurios = Jesus

I våra biblar översätts Jahve, som var Israels namn på Gud, med HERRE, medan Adonai översätts Herre. Anledningen är att man följer den judiska traditionen att inte uttala Guds namn.

Elohim översätts till Gud.

Kurios är den grekiska översättningen av Herre och Jahve, för när judarna översatte Gamla Testamentet valde de att översätta Herre och Jahve med samma ord, Kurios.

I Nya Testamentet, vars originalspråk är grekiska, används Kurios för att hänvisa till Jesus, alltså samma grekiska ord som i GT används för Herre och Jahve.

http://biblicalgreeknuggets.blogspot.se/2011/03/yahweh-adonai.html

Men det bästa är, att Jesus faktiskt är samma namn som Jahve, men med ett tillägg som beskriver vad han gör: frälser mänskligheten.

In Hebrew Jesus’ name is spelled as ”Yeshua.” The ”Ye” in Yeshua is the abbreviated form of YHWH. ”Shua” is from the Hebrew word for salvation, yasha. Jesus’ name literally means ”YHWH is salvation.” The name ”Jesus,” then, actually contains the name ”YHWH” in abbreviated form. While YHWH simply describes who God is, when it is combined with a verb it describes what God does. The name ”Jesus” describes the fact that YHWH has become salvation. Who is Christ? He is YHWH, saving His people from their sins.

http://inplainsite.org/html/gods_name_yahweh_or_jesus.html

Varför måste Jesus bli korsfäst?

För att Jesus skulle kunna ta på sig vårt fulla straff för våra synder, var han tvungen att göra det fullt ut. Han var alltså tvungen att bli ”förbannad” för Gud. Han blev en förbannelse för oss, i det han tog på sig vårt straff, vi syndare som är förbannade. I GT läser vi att den som hänger dödad på ett trä är förbannad av Gud.

5 Mos. 21

22 När någor haver bedrivit en synd, den döden värd är, och varder så dödad, att man hänger honom upp i trä; 23 Så skall hans lekamen icke bliva på trät över nattena; utan I skolen begrava honom på den samma dagen; ty förbannad är den för Gud, som hängder är; på det att du icke skall orena ditt land, som Herren din Gud giver dig till arvs.

På samma sätt förklaras varför Jesus var tvungen att känna sig övergiven av Gud på korset (Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?), för det är det yttersta straffet för våra synder, när vi känner Gud överge oss.

Varför treenigheten är så viktig

Förutom nedanstående kan nämnas att kristendomen alltid bryter samman och förvandlas till något annat så fort Kristi gudom förnekas. Det första är att sammankopplingen mellan Gamla och Nya Testamentet kan och börjar ifrågasättas, och sedan bär det iväg till olika sekter som i slutändan har mycket lite gemensamt med kristendomen, förutom att de ser Kristus som en förebild. En märklig förebild kan då tyckas, då Jesus själv påstod sig vara Gud, och dessa sekter förnekar alltså det han själv sagt, vilket i deras ögon borde göra honom antingen till lögnare eller galning.

The Trinity Accounts for the Description of Evidence
The Bible describes the existence of one true God, yet also attributes the characteristics of this God to the Father, Son and Holy Spirit individually. The Biblical evidence requires us to seek a solution that acknowledges the singularity of God while respecting the Deity of the Father, Son and Holy Spirit. For this reason, the Trinity is not a creative whim, it is an effective solution.

The Trinity Accounts for the Derivation of Love
God is love (I John 4:8) and He has been love from all eternity. How could this be possible if God could ever exist without someone to love? Did God create humans so He could experience love? Was this the first time that God experienced relational love of this nature? The Triune nature of God explains why love is an innate quality of God; the three eternal Persons of the Godhead are in eternal relationship with one another.

The Trinity Accounts for the Deity of Jesus
This is often over looked, but make no mistake about it: all deviations from historical Trinitarianism have compromised the eternal divine nature of Jesus. It’s that simple. The Early Church Councils corrected the errors of Adoptionism (2nd Century), Docetism (2nd Century), Monarchianism (2nd and 3rd Century), Sabellianism (3rd Century), Arianism (4th Century), and Socinianism (16th and 17th Century). In addition to these historic mischaracterizations of the triune nature of God, there are several current mischaracterizations, including the polytheism of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, and the denial of the Trinity present in many Unitarian groups, including the Christadelphians. When the Trinity is denied, Jesus is typically demoted from divinity or subjugated as a lessor being.

http://coldcasechristianity.com/2016/why-the-trinity-is-so-important-in-the-first-place/