Jesus = Jahve frälsaren

Yahweh = Adonai = Kurios = Jesus

I våra biblar översätts Jahve, som var Israels namn på Gud, med HERRE, medan Adonai översätts Herre. Anledningen är att man följer den judiska traditionen att inte uttala Guds namn.

Elohim översätts till Gud.

Kurios är den grekiska översättningen av Herre och Jahve, för när judarna översatte Gamla Testamentet valde de att översätta Herre och Jahve med samma ord, Kurios.

I Nya Testamentet, vars originalspråk är grekiska, används Kurios för att hänvisa till Jesus, alltså samma grekiska ord som i GT används för Herre och Jahve.

http://biblicalgreeknuggets.blogspot.se/2011/03/yahweh-adonai.html

Men det bästa är, att Jesus faktiskt är samma namn som Jahve, men med ett tillägg som beskriver vad han gör: frälser mänskligheten.

In Hebrew Jesus’ name is spelled as ”Yeshua.” The ”Ye” in Yeshua is the abbreviated form of YHWH. ”Shua” is from the Hebrew word for salvation, yasha. Jesus’ name literally means ”YHWH is salvation.” The name ”Jesus,” then, actually contains the name ”YHWH” in abbreviated form. While YHWH simply describes who God is, when it is combined with a verb it describes what God does. The name ”Jesus” describes the fact that YHWH has become salvation. Who is Christ? He is YHWH, saving His people from their sins.

http://inplainsite.org/html/gods_name_yahweh_or_jesus.html

Winston Churchill om sionism och bolsjevism

Det var inte bara nationalsocialisterna i Tyskland som såg bolsjevismen/kommunismen som en judisk konspiration — ja, Churchill använder faktiskt ordet konspiration rakt av. I denna artikel från 1920 framställer han tre judiska alternativ:

– Nationella judar. Judar som är helt integrerade och av eget val tillhör den nation där de bor. Men som fortfarande utövar sin religion. Dessa ser Churchill som positiva samhällselement.

– Bolsjevism. Judiskt världsherravälde genom införande av kommunism.

– Sionism. Som ett alternativ till bolsjevismen framställs sionismen och skapandet av en judisk stat i Palestina.

Churchill vill att bolsjevismen utrotas och att nationella judar och sionismen kvarstår. Planen på en judisk stat i Palestina (då ett brittiskt protektorat) gjordes till verklighet av Churchill och England efter andra världskrigets slut.

http://en.wikisource.org/wiki/Zionism_versus_Bolshevism

Gamla Testamentets gud och förbundet med människorna

I många av de nyandliga och ekumeniska kristna rörelserna är det väldigt stort fokus på Jesus och i en del fall den heliga ande. Men det är väldigt litet fokus på Gud och på Guds ord. Tror man på treenigheten är ju dessa tre en och samma, varför det är vanskligt att välja bort en i så stor utsträckning. Att det Gamla Testamentets gud är samma som det Nya Testamentets är också en grundbult i klassisk kristen tro, men något som jag tror allt mer glöms bort.

Om vi läser Tredje Mosebok 19:18, 33, 34

Du skall icke hämnas, och icke behålla någon ovilja emot dins folks barn. Du skall älska din nästa såsom dig självan; ty jag är Herren. […] Om en främling varder boendes när eder i edro lande, den skolen I icke överfalla. Han skall bo när eder såsom en inländsk ibland eder; och du skall älskan såsom dig självan; förty I voren ock främlingar i Egypti lande. Jag är Herren edar Gud.

Detta är ju utan tvekan något som man omedelbart associerar till Jesus, och det är det alltså också, men det står i Gamla Testamentet. Men det mest intressanta här tycker jag är att Gud öppnar upp sitt förbund till att gälla hela mänskligheten redan här. För Gud räknar alltså den av främmande folkstam som bor i förbundet Israel såsom varande en inföding, alltså helt likställig med Israels folk. Guds förbund skedde först med Noa och hans söner, sedan med Abraham, Isak och Jakob (Israel). Detta berodde på att människorna var otrogna och han valde ut dem därför att de var gudsfruktiga, inte därför att de tillhörde en särskild stam. Förbundet måste förnyas i varje ny människa. Lösningen på detta blev som vi vet Jesus Kristus.