Vänstern valde islam framför homosexuella

Over 100 people have been killed or maimed at a gay dance club in Orlando by Omar Mateen, a Muslim terrorist. How many more innocent gays need to die before we admit that America, and the world, has an Islam problem?

I don’t mean a “radical Islam” problem or an “extremist Islam problem.” Violence is not the extreme in Islam any more: it’s the norm.

The Christian Right may not be totally down with homos, and Trump may say things that hurt our delicate feelings, but they aren’t going to kill us or put us in camps. Only Islam would do that — the same Islam that, bizarrely, now stands at the top of the left’s hierarchy of victimhood.

Liberals: the problem with putting Muslims at the top of your victimhood hierarchy is that THEY WANT TO KILL EVERYONE ELSE ON THE LIST

http://www.breitbart.com/milo/2016/06/12/left-chose-islam-gays-now-100-people-killed-maimed-orlando/?utm_source=facebook&utm_medium=social

Chockerande: Påven likställer Jesu fredsbudskap med ISIS

I don’t think that there is a fear of Islam as such but of ISIS and its war of conquest, which is partly drawn from Islam. It is true that the idea of conquest is inherent in the soul of Islam. However, it is also possible to interpret the objective in Matthew’s Gospel, where Jesus sends his disciples to all nations, in terms of the same idea of conquest.

Påve Franciskus

Ulv i fårakläder, falsk kristen.

http://www.la-croix.com/Religion/Pape/INTERVIEW-Pope-Francis-2016-05-17-1200760633

Skillnaden är förstås (förutom att Jesus var den han sa han var, medan Muhammed hittade på alltihop), att Jesus uppmanade sina apostlar att sprida budskapet fredligt, medan Muhammed uppmanade att använda svärdet.

Jesus eller Muhammed?

Med anledning av att höga företrädare i den Svenska ”kyrkan” hävdar att muslimer tror på samma Gud som kristna, måste det göras klart en gång för alla, att så inte är fallet. Eftersom de förnekar Kristi gudomlighet, korsfästelse och återuppståndelse, alla tre helt centrala i den kristna tron, kan de inte hävda att det är den kristna Guden de tror på, TVÄRTOM, DE FÖRNEKAR DEN KRISTNA GUDEN.

Dessutom får inget läggas till Guds ord:

inte lägga till, inte ta bort…………………. 5 Mos 4:2

lägg ingenting till hans ord……………….. Ords 30:6

vi förfalskar inte Guds ord………………… 2 Kor 4:2

förvränga Skriften till eget fördärv ……. 2 Petr 3:16

plågor på den som lägger till…………… Upp 22:18f

Dessutom är Jesus, hans Ord och nåd vägen till Gud, inte Muhammed, inte koranen (eller någon annan falsk uppenbarelse), inte gärningar (som muslimer tror).

Petrus vittnade för Sanhedrin i Jerusalem med fara för sitt eget liv följande: Han är ‘den stenen som av byggningsmännen’ — av eder själva — ‘aktades för intet, men som har blivit en hörnsten’. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.

Och Jesus sade: Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vad menar då de kätterska prästerna i Svenska ”kyrkan” att det finns för tolkningsutrymme här? Eller är de inte läskunniga? Eller läser de kanske Bibeln som Fan läser Bibeln?

Robert Spencer intervjuas angående ISIS

Den här intervjun rekommenderas för alla som vill förstå ISIS’ världsbild. Kortfattat kan man säga följande:

  • Deras dragningskraft beror på att de har lyckats skapa ett kalifat och att de bokstavstolkar koranen
  • De dyrkar döden
  • De tror att världens slut kommer 2022 och att den sista stora striden kommer att inledas i Syrien
  • De tror att därefter ska en ny tidsålder inledas
  • De tror att de kommer inta Europa, Rom och Israel inom 10 års tid från idag

http://issuesetc.org/podcast/18720901153.mp3

”Identitetspolitiken kan prestera argument om hudfärg som skulle göra en tysk rasbiolog generad”

Kritik från yttersta vänstern av identitetspolitiken (= mångkulturalismens grund). Malcom Kyeyune om identitetspolitikens bojor:

Identitetspolitiken kan prestera argument om hudfärg som skulle göra en tysk rasbiolog generad, och dess argument om ”kulturell appropriering” får till och med folkdräktsklädda SD-män att vemodigt skaka på huvudet. Bara japaner ska bära kimonos, bara jamaicaner ska ha dreadlocks, bara indier ska äta curry. Var sak på sin plats, var människa på sin plats. På så vis är det tänkt att vi alla ska bli… fria?

http://www.aftonbladet.se/kultur/article21065697.ab

Någon sådan insikt har dock inte nått Vänsterpartiet. Vad händer till exempel när två strukturella analyser krockar? Den ena analysen säger att kritik av islam för dess kvinnoförtryck är ”rasism”, medan den andra säger att kvinnor förtrycks som grupp av männen som grupp. Här beror kritiken på vilken av analyserna som anses starkast eller vilket sammanhang man rör sig i, alternativt så blundar man för problemet och använder sig av den gamla välbeprövade dubbelmoralen för att få det hela att gå ihop.

Vänsterorganisationer i Mellanöstern för kampen mot religiösa fundamentalisters förtryck av kvinnor. När det sker i Sverige legitimeras det i stället av Vänsterpartiet.

http://www.dn.se/ledare/signerat/amanda-bjorkman-vansterpartiet-forminskar-kvinnofortrycket/

Vilken var Hitlers religion? Ockultist och islam-vurmare

Hitler used the Armenian Genocide as the protocol for his own

Hitler hatade kristendomen, i synnerhet protestantismen, som han försökte och lyckades förtrycka genom att slå samman alla protestantiska kyrkor i en organisation under nazisternas kontroll. Han var av katolsk bakgrund och hade både kontakter med och stöd av Vatikanstaten och påven.

Nazisterna var dock i grunden ockultister, där de nordiska gudarna fick fungera som fernissa, men där i själva verket madam Blavatsky och Aleister Crowley var de verkliga förebilderna. Det finns böcker, filmer och webbsidor i ämnet, för den som vill utforska vidare.

Jag har själv hört påståenden om att Hitler ”var kristen” och till och med ”protestant”. Det stämmer att han en gång uttalade sig positivt om Martin Luther, men det var inte på grund av någon sympati för Luthers tro, utan för hans kritik av judarna.

Här är några citat av Hitler om kristendomen och islam. Som man ser, hatar han kristendomen och älskar islam.

You see, it’s been our misfortune to have the wrong religion. Why didn’t we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion [Islam] too would have been more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?

I can imagine people being enthusiastic about the paradise of Mohammed, but as for the insipid paradise of the Christians! In your lifetime, you used to hear the music of Richard Wagner. After your death, it will be nothing but hallelujahs, the waving of palms, children of an age for the feeding bottle, and hoary old men. The man of the isles pays homage to the forces of nature. But Christianity is an invention of sick brains: one could imagine nothing more senseless, nor any more indecent way of turning the idea of the Godhead into a mockery. A n***** with his taboos is crushingly superior to the human being who seriously believes in transubstantiation.

Had Charles Martel not been victorious at Poitiers -already, you see, the world had already fallen into the hands of the Jews, so gutless a thing Christianity! -then we should in all probability have been converted to Mohammedanism [Islam], that cult which glorifies the heroism and which opens up the seventh Heaven to the bold warrior alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so.

The best thing is to let Christianity die a natural death. A slow death has something comforting about it. The dogma of Christianity gets worn away before the advances of science… The instructions of a hygienic nature that most religions gave, contributed to the foundation of organized communities. The precepts ordering people to wash, to avoid certain drinks, to fast at appointed dates, to take exercise, to rise with the sun, to climb to the top of the minaret — all these were obligations invented by intelligent people. The exhortation to fight courageously is also self-explanatory. Observe, by the way, that, as a corollary, the Moslem was promised a paradise peopled with sensual girls, where wine flowed in streams — a real earthly paradise. The Christians, on the other hand, declare themselves satisfied if after their death they are allowed to sing hallelujahs! …Christianity, of course, has reached the peak of absurdity in this respect. And that’s why one day its structure will collapse. Science has already impregnated humanity. Consequently, the more Christianity clings to its dogmas, the quicker it will decline.!

Här finns citaten med källhänvisningar, samt många andra islam-citat av kända personer.

http://wikiislam.net/wiki/Quotations_on_Islam_from_Notable_Non-Muslims#Adolf_Hitler

Det mest spridda citatet på nätet av Hitler om islam är det här.

The only religion I respect is Islam. The only prophet I admire is the Prophet Muhammad. — Adolf Hitler (from “The Mysterious Achmed Huber: Friend to Hitler”)


Sammantaget finns det mycket som förenar islam och nazismen: tron på den starkes rätt, det totalitära systemet, synen på ”vi och de”, tron på den starke ledaren, hatet mot oliktänkande, hatet mot demokratin, misstron mot den fria marknadsekonomin, hatet mot kristna, hatet mot judar.

Vatikanen anser att muslimer tillber samma gud som kristna

Detta kan man läsa i den katolska trosbekännelsen, punkt 841:

841 The Church’s relationship with the Muslims. ”The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind’s judge on the last day.”

Källa: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm

Notera för det första att frälsningsplanen enligt vatikanen inkluderar alla som erkänner ”skaparen”. Det finns inget stöd i Bibeln eller från Jesus för detta. (Samtidigt anser de att det bara är den katolska kyrkan som kan ge människor frälsning. Det är en tydlig motsägelse! Motsägelser hittar man normalt i falska religioner och kulter.)

Sedan påstår de att muslimer tillber samma Gud som katolikerna! Och muslimerna förnekar Jesu gudom och återuppståndelsen och treenigheten och påstår att koranen står över Bibeln och att Bibeln innehåller förvanskningar som koranen rättar (detta senare har för övrigt motbevisats av Döda havs-fynden och alla andra viktigare textfynd).

Hur kan de då påstå att det är samma gud? DET ÄR INTE SAMMA GUD, HUR MYCKET AUKTORITET OCH POLITISK MAKT MAN ÄN GER PÅVEN!

P. S. Det är troligen genom infiltration av idéer från den ekumeniska rörelsen (som drivs av vatikanen) som Svenska Kyrkan har tagit in det här tänket. Kom ihåg nuvarande ”ärkebiskopen”, som inte ville svara på ”om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed?” Antje Jackelén svarade att man inte kan svara ja eller nej på den frågan… Inte kristen alltså, men ändå ärkebiskop.