Antje Jackelén, om Muhammed och Jesus

I en intervju i Morgonbladet säger ”ärkebiskopen”: ”Jag anser inte att Mohammed är en falsk profet.” Hon anser att den Gud som han förkunnade är samma Gud som i Bibeln. I Bibeln är Jesus Guds son, dvs Gud och människa. Enligt Mohammed är Jesus bara en människa. Ändå anser Jackelén att Muhammed inte är falsk profet. (Sekundär källa SD-Kuriren Kyrkovalet 2017)

Tänkte bara skriva detta om någon undrade om Jackelén var kristen, vilket hon alltså inte är i traditionell bemärkelse. Se även inlägget om Nathan Söderblom som visar att inte heller han var kristen.

Är Svenska kyrkan på väg att bli katolsk?

Ja detta faktum är inte långt borta när man läser följande, där man mer eller mindre erkänner att Luther hade fel och ber om ursäkt. Vill dock påpeka två saker. 1) Utan Luther (och andra reformatorer och politiska ledare som Gustav II Adolf) hade vi inte haft kvar någon verklig kristen tro idag. 2) Vatikanska kyrkan är inte att betrakta som kristen; däremot finns det medlemmar av denna kyrka som är kristna, men den officiella kyrkans dogma är inte kristen. Så det är inte reformationen som är skyldig i något måtto till att ha brutit den ”kristna” gemenskapen, tvärtom var det reformationen som återskapade en kristen gemenskap. Och hur många miljoner protestanter som mördades av katolikerna verkar plötsligt ha glömts bort. Skamlöst!

källa: http://www.bibelfokus.se/reformationens_firande

Inför reformationens 500-årsdag den 31 oktober 2017 har Evangelisk-lutherska / Romersk-katolska enhetskommissionen sammanställt en skrift med titeln Från konflikt till gemenskap (eng. From conflict to communion). Bakom denna kommission står Lutherska världsförbundet (LWF) och Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet (PCPCU). Detta dokument – som ligger publicerat på Svenska kyrkans hemsida – syftar till ”Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av reformationsminnet 2017”. Genom detta vill man mycket medvetet styra upp hur både katoliker och protestanter skall fira denna högtid, och även hur de skall tänka! Här har vi alltså ytterligare ett bevis för den protestantiska kyrkans förblindelse, naivitet och avfall. I dokumentet skriver de bl.a:

Från konflikt till gemenskap lägger grunden för en ekumenisk minneshögtid som står i kontrast till tidigare hundraårsminnen av reformationen…

…att enheten gick förlorad i den västliga kristenheten tillhör kyrkohistoriens mörka sidor [syftar på reformationstiden]…

Under 2017 måste vi öppet bekänna att vi inför Kristus befinns skyldiga till att ha brutit ner kyrkans enhet…

Detta minnesår ställer oss inför två utmaningar: att rena och hela våra minnen, och att återställa den kristna enheten i enlighet med evangeliets sanning om Jesus Kristus…

Lutheraner och katoliker har kunnat nytolka sina teologiska traditioner och sin praxis genom att erkänna att man har influerat varandra. Därför längtar de efter att få högtidlighålla minnesåret 2017 tillsammans…

Vad som hände i det förflutna kan inte ändras, men vad av det förflutna som vi minns och det sätt på vilket det minns kan med tiden faktiskt förändras…

Med år 2017 i sikte handlar det inte om att berätta en annan historia, utan om att berätta den historien på ett annat sätt

Luther insisterade upprepade gånger på att dessa teser, med undantag för de fyra första påståendena, inte var hans egen slutgiltigt definierade positionde var teser skrivna för att debatteras…

Det som påverkar en lem i kroppen påverkar också alla de andra. På grund av detta vill de lutherska kristna inte minnas de händelser som ledde till att deras kyrkor formades på annat sätt än tillsammans med sin katolska syskon…

När lutherska kristna år 2017 firar femhundraårsminnet av reformationens begynnelse firar de inte västkyrkans splittring. Ingen som vill vara teologiskt ansvarsfull kan fira kristnas åtskiljande från varandra.”

Nej, terrordåden i Paris hade inte med religion att göra, de hade med islam att göra

Vår förmenta ”ärkebiskop”, usurpatorn och Bibelförnekaren Antje Jackelén, var inte sen med att träda fram till islams försvar efter Charlie Hebdo-dåden. Kanske vill kvinnan även påstå att inte heller Ayatolla Khomeini och den iranska revolutionen har något med islam att göra, kanske vill hon påstå att Saudiarabiens regim, som har koranen som grundlag, inte har något med islam att göra, kanske vill hon påstå att al-Qaida och alla dess grenar inte har med islam att göra, kanske vill hon påstå att IS inte har med islam att göra, kanske vill hon påstå att Muslimska brödraskapet inte har med islam att göra o. s. v…. Ärligt talat tycker jag att det verkar vara en ganska kränkande inställning mot alla dessa miljoner muslimer som själva definierar sig som muslimer och som bara följer koranen och Muhammeds exempel.

DET MEST SLÅENDE MED ALLA UTTALANDEN, inklusive ärkebiskopen för den katolska kyrkan i Sverige, Ander Arborelius som skriver på SVT Opinion, under rubriken, ”Den största kränkningen av Gud är att döda i Guds namn”, ÄR ATT DE VERKAR TRO ATT DEN KRISTNA GUDEN ÄR UTBYTBAR MOT VILKEN GUD SOM HELST. En verkligt kristen människa tror inte att muslimer dödar ”i Guds namn”, för muslimer tror inte på Gud såsom han har uppenbarat sig i Bibeln och i Jesus Kristus.

Detta har ju Jackelén själv bekräftat genom att vägra svara på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed.

https://www.svenskakyrkan.se/1217096

http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/ideologi-far-inte-forvaxlas-med-religion

http://www.dagen.se/pr%C3%A4st-%C3%A4rkebiskopen-har-fel-om-religion-1.311696

NoCompulsioninReligion1-vi IslamWomen-vi islamicnaturemuhammadsays1-vi

Nu kommer hunden in i himlen, men inte du!

Påven Franciskus, som måste vara en av de märkligaste kyrkoledare vi sett, och det vill inte säga lite idag, har nu öppnat upp himlen för alla Guds skapelser. Det är bara ett problem, enligt katolsk lära kommer bara de som är medlemmar i Katolska kyrkan till himlen; alla måste dessutom efter livet först genomgå skärselden, vari de ångrar sina synder och förbättrar sig för att bli värdiga beroende på hur mycket de syndat och hur mycket goda gärningar de utfört medan de levde. Så hur kan ett djur acceptera Jesus Kristus som sin frälsare och Gud, hur kan ett djur bli medlem i Katolska kyrkan och hur kan ett djur genomgå aktiv bot och bättring i skärselden. Ja, antingen är påven stollig (det är troligt) eller… förresten han är stollig. Punkt, slut.

http://www.svt.se/nyheter/varlden/paven-oppnade-parleporten-for-djur

P. S. Det finns naturligtvis möjlighet att han har rätt; men det finns ingenting i de kristna skrifterna (Bibeln) som stöder det. (Möjligen kommer det finnas djur även på den nya jorden, men det är inte troligt att det vore samma individer som har gått på jorden.) Kanske är påven buddhist, men inte heller där tror jag att djuren kan komma till himlen (genom nirvana, som är extremt svårt att uppnå även för människor). Det troligaste är dock att han inte är kristen, utan håller sig till något slags allmän teism utan dogmer, något flera av hans andra uttalanden pekar på.