Frihet är en gåva från Gud, inte från staten

Inte Trump som har kommit på det, men han får säga det i vår tid. Det var en grundpelare när den amerikanska författningen skrevs 1776 och tankarna fanns dessförinnan också (däremot var det inte en del av franska revolutionen som var emot Gud, men den slutade ju i terrorvälde också).