När judar hatar svenskar — är inte detta hets mot folkgrupp så…

David Heden heter en människa av judisk-svensk börd, som påstår sig hata svenskar. På sin blogg publicerade han följande, som visserligen anses utgöra hets mot folkgrupp, men ändå inte ledde till fällande dom:

Svenskar är det sämsta av gojer. Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta.

Förutom att det är rena lögner, och i historiskt perspektiv är precis tvärtom mot vad han påstår, så är det anmärkningsvärt att en jude, som alltså tillhör en folkgrupp som utsatts för förintelsen och ständigt beklagar sig över den, själv tydligen kan vräka ur sig vilket förakt som helst mot ”gojer” utan att blinka. Det kallas DUBBELMORAL. Inte konstigt att Gud bröt förbundet med judarna.

https://magasinetavsnitt.wordpress.com/2015/04/21/tingsrattsdom-hets-mot-svenskar-kan-bestraffas-men-svenskar-far-tala-mer-an-minoritetsgrupper/