Alla kristna är helgon

Med anledning av att Sverige nu fått sitt ”andra katolska helgon” Elisabeth Hesselblad bör man upplysa om att ordet helgon (någon som är helig eller i heliggörelse genom Gud) hänsyftar på alla troende kristna personer. Och ett helgon är lika bristfälligt, lika syndafallet, som alla människor. Ett helgon är inte felfritt, bara en person som tror på Kristus och försöker leva efter hans lag, men som förstås ofta misslyckas.

Den typ av helgon som vatikanska kyrkan har infört finns inte, det vill säga felfria, syndfria personer som anses stå närmare Gud än andra troende och genom sin syndfrihet kan skänka de tillbedjande syndaförlåtelse. Det är obiblisk tro. Den enda som kan förlåta skulder är Jesus, den enda felfria, syndfria människan är Jesus.