Gunnlaug Ormtungas saga

För det första, låt oss klargöra något om ordet ”saga”. För oss betyder det ”sägen” eller ”berättelse för barn”. Men dess ursprungliga betydelse för nordborna var helt enkelt ”berättelse” eller ”historia”. Vi har alltså här att göra med en berättelse om en verklig händelse. Det är ingen mytologi eller förekommer inga fantasifoster i form av drakar eller liknande. Det här alltså berättelsen om Gunnlaug, Ravn och Helga den fagra som utspelar sig i Island, Norge, Sverige, England runt år 1000. Det är en kärlekshistoria med inslag av hederskultur och våld, om ont och gott. Berättartekniskt är sagan oerhört koncentrerad. Skönt tycker jag. En modern författare skulle behöva 500 sidor för att skriva samma sak som här återges. Ett fint inslag är de många små visorna eller kvädena på fornnordisk vers som är insprängda i texten. Översättning: Albert Ulrik Bååth.

Betyg: 5/5