Frihet är en gåva från Gud, inte från staten

Inte Trump som har kommit på det, men han får säga det i vår tid. Det var en grundpelare när den amerikanska författningen skrevs 1776 och tankarna fanns dessförinnan också (däremot var det inte en del av franska revolutionen som var emot Gud, men den slutade ju i terrorvälde också).

Varför treenigheten är så viktig

Förutom nedanstående kan nämnas att kristendomen alltid bryter samman och förvandlas till något annat så fort Kristi gudom förnekas. Det första är att sammankopplingen mellan Gamla och Nya Testamentet kan och börjar ifrågasättas, och sedan bär det iväg till olika sekter som i slutändan har mycket lite gemensamt med kristendomen, förutom att de ser Kristus som en förebild. En märklig förebild kan då tyckas, då Jesus själv påstod sig vara Gud, och dessa sekter förnekar alltså det han själv sagt, vilket i deras ögon borde göra honom antingen till lögnare eller galning.

The Trinity Accounts for the Description of Evidence
The Bible describes the existence of one true God, yet also attributes the characteristics of this God to the Father, Son and Holy Spirit individually. The Biblical evidence requires us to seek a solution that acknowledges the singularity of God while respecting the Deity of the Father, Son and Holy Spirit. For this reason, the Trinity is not a creative whim, it is an effective solution.

The Trinity Accounts for the Derivation of Love
God is love (I John 4:8) and He has been love from all eternity. How could this be possible if God could ever exist without someone to love? Did God create humans so He could experience love? Was this the first time that God experienced relational love of this nature? The Triune nature of God explains why love is an innate quality of God; the three eternal Persons of the Godhead are in eternal relationship with one another.

The Trinity Accounts for the Deity of Jesus
This is often over looked, but make no mistake about it: all deviations from historical Trinitarianism have compromised the eternal divine nature of Jesus. It’s that simple. The Early Church Councils corrected the errors of Adoptionism (2nd Century), Docetism (2nd Century), Monarchianism (2nd and 3rd Century), Sabellianism (3rd Century), Arianism (4th Century), and Socinianism (16th and 17th Century). In addition to these historic mischaracterizations of the triune nature of God, there are several current mischaracterizations, including the polytheism of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, and the denial of the Trinity present in many Unitarian groups, including the Christadelphians. When the Trinity is denied, Jesus is typically demoted from divinity or subjugated as a lessor being.

http://coldcasechristianity.com/2016/why-the-trinity-is-so-important-in-the-first-place/

Har ateisterna rätt? Är ”den fria viljan” bara en onödig, oviktig illusion

Atheists who are willing to deny the very existence of “free will” pay a huge price when doing so. If our free agency is simply an illusion, so is any expression of love, empathy or compassion. If free will is illusory, so is any expression of creativity or reasoning. No genuine act of love, empathy, compassion, creativity or reasoning occurs without a free choice. Worse yet, no one could truly be held culpable for any act unless he or she was acting freely.

http://coldcasechristianity.com/2015/are-atheists-right-is-free-will-an-unnecessary-unimportant-illusion/

Jag vill påpeka att den fria vilja som talas om här är den absoluta. Ateister har ingen möjlighet att hävda att människan har någon fri vilja överhuvudtaget. Däremot kan en troende hävda att människan har fri vilja men att den är begränsad.

Ett exempel är Martin Luther, som hävdade att människan saknar fri vilja i andliga ting, men har fri vilja i världsliga ting. Både han och Calvin trodde ju på predestinationsläran, att Gud väljer ut och drar till sig de troende (helgonen); det vill säga ingen kommer till tro helt på egen hand.

Ett annat exempel är att vi begränsas av vår omgivning och vår begåvning.

Ett tredje exempel är att vi styrs av våra begär och våra drifter. Den starka filmen Den fria viljan beskriver detta på ett utmärkt sätt, där vi får följa en sexualbrottsling, som försöker rehabilitera sig, och verkligen vill leva ett gott liv, men där driften i slutändan får överhanden ändå.

Den fria viljan

Sammanfattningsvis är den fria viljan ett mysterium som människor har brottats med i alla tider. Ett faktum kvarstår dock: ateisterna kan aldrig hävda att vi har en fri vilja!

Att psykoanalysera Jesus

Här är ett av de bästa (men sällan använt) bevisen för att Jesus var den han sa sig vara: hans anmärkningsvärda psykologi. Det går helt enkelt inte att föreställa sig en vanlig, icke-gudomlig människa som skulle tala, uppträda och handla som Jesus gjorde.

I inevitably came upon Jesus and realized that no one could have made this man up because he didn’t act the way men act, emotionally speaking.

Ondskans problem — eller varför Theodice-problemet inte är ett problem

En av de vanligaste — troligen den allra vanligaste — invändningen mot Guds existens är det här: ”Om Gud finns, varför tillåter han då så mycket ont?” Följdresonemanget brukar lyda att om Gud finns är han uppenbarligen ond, och då inte värd att följa.

  • Men faktum är att just ondskan är ett bevis för Guds existens, för om inte absolut godhet och ondska finns, och allt är relativt — vilket är den logiska följden av att Gud inte finns — varför då klaga på något som inte finns, ondskan kan ju då bara relativiseras eller omvärderas i sinnet på den som klagar över den. Det är ett så kallat självmotsägande argument. Anser man att det onda finns, då måste också det goda finnas, och då måste man välja sida.
  • Och om nu Gud finns, varför tillåter han det onda. Ja, varför tillåter han kärlek eller godhet? Han har givit oss alla en fri vilja. En fri vilja att göra gott och älska, men också att göra ont och hata. Han har också givit oss möjlighet att välja honom eller avvisa honom. Den fria viljan är den största gåvan Gud har skänkt människan. Det gör oss i sanning till Guds avbild och inte till robotar. Men i himlen kommer ingen ondska tolereras, däremot den fria viljan. Det är därför de icke-troende och falskt troende måste avskiljas därifrån.

Den absoluta, metafysiska ondskan är ett mycket viktigt fundament i att komma till verklig kristen tro, antingen man upplever den hos sig själv eller hos andra, eller både och. Insikten om den är också mycket viktig för att kunna förstå den kristna Guden, treenigheten och hur Gamla och Nya Testamentet håller ihop.

theodicy

Gud är nationalist

Hur vet vi det? Jo, för på den nya jorden (himlen) som en gång skall uppstå, kommer det finnas olika folk och konungar! Uppenbarelseboken 21:24-26:

24Och Hedningarna, som salige varda, skola vandra i hans ljus; och Konungarna på jordene skola föra sina härlighet och ära in uti honom. 25Och hans portar låtas intet till om dagen; ty der varder ingen natt. 26Och de skola föra Hedningarnas härlighet och ära in uti honom. (Karl XII:s övers.)

24Och folken skola vandra i dess ljus, och jordens konungar föra ditin, vad härligt de hava. 25Dess portar skola aldrig stängas om dagen — natt skall icke finnas där 26och vad härligt och dyrbart folken hava skall man föra ditin. (1917 års övers.)