Olika folkslag från Norden

Att svear, götar och gutar (goter) bodde och fortfarande bor i Norden är allmänt känt och belagt (även om det finns historiker som inte ens vill erkänna det). Under slutet av bronsåldern och början av järnåldern utvandrade stora grupper från Norden, troligen som en följd av klimatförändring och försvårade handelsvägar genom Centraleuropa. Här följer de mest kända exemplen. Men först: visste du att danerna, som ju gav landet Danmark dess namn, invaderade från Sverige! De fördrev då nämligen herulerna, ett berömt och eftertraktat krigarfolk som fått ge namn åt den svenske ”jarlen”, d. v. s. krigsministern. En del av dessa återvände sedermera till Norden och Sverige där de länge såg sig själva som en enskild folkgrupp, kanske boende i Värend i Småland. En annan känd grupp var vandalerna (jämför ”Vendes konung”), som utvandrade från Jylland och bildade ett rike i Nordafrika och plundrade Rom. Därav ordet ”vandal”. Deras namn lever kvar i Andalusien. Burgunderna kom från Bornholm (Burgundarholm) och bildade ett rike i dagens Bourgogne, eller Burgundy. Langobarderna (”långskäggen”) kom enligt dem själva från Skandinavien, troligen Sverige, och tog en kort tid över styret av det gamla Västrom. Deras namn lever kvar i Lombardiet i Italien. Rugierna, ”rågätarna”, kom från Norges Rogaland. Till sist goterna, som också enligt dem själva, i deras historia skriven av Jordanes på 500-talet e. Kr., utvandrade från Skandinavien, alltså Sverige. Och som, förutom att ha störtat och en tid styrt Västrom o. s. v., har äran av att ha namngivit dagens Katalonien (Gotolanien), en byggnadsstil (den gotiska), en sorts typsnitt (gotiskt, eller fraktur), en stil inom populärkulturen (goth) samt förstås Götaland, Göteborg och Gotland.

Som sagt, nutida och marxistiskt präglade historiker kommer av politiska skäl att förneka dessa kopplingar och avfärda dem som resultat av ”nationalistisk” propaganda, trots att det finns historiska belägg som ligger långt längre tillbaka än då nationalismen ens var uppfunnen. Ja, allt det ovan nämnda är belagt av källor under antiken och senantiken. Men sanningen är tydligen inte så viktig för dessa ”historiker”.