Vad är kristen fundamentalism?

Kristen fundamentalism har lite att göra med de negativa bibetydelser ordet har fått i vår tid. Vad det handlar om är ett försök på 1910-talet att försvara traditionell kristendom från modernt och ”liberalt” inflytande (egentligen kunde man kort och gott kalla det kristendom). För att göra detta ställde man upp 5 ”fundament”, som avhandlades i en serie häften kallade The Fundamentals:

1) Bibeln är bokstavligt sann, felfri och utan motsägelser.

2) Jungfrufödseln och Jesu gudomlighet såsom Guds Son.

3) Jesu Kristi gottgörelse av synden på korset för de människor som tror på honom, genom tron allena.

4) Jesu köttsliga, kroppsliga återuppståndelse från de döda och himlafärd.

5) De mirakel som beskrivs i Skriften är sanna och har bokstavligen skett.

Liberal teologi och progressiv teologi, som dominerar den kristna akademin och många mäktiga kyrkor idag, i synnerhet den svenska statskyrkan, ställer inte upp på någon av ovanstående punkter, och är alltså inte kristen enligt ordets ursprungliga betydelse.

Skillnaden mellan katolicism och protestantism — och varför vi aldrig ska ha en påve

authority

Bilden ovan är en pedagogisk illustration vad det hela handlar om, varför miljoner protestanter har mördats av katolska kyrkan och jesuiter genom åren. Det handlar om makt kontra tro. Jesuiterna förresten, nuvarande påven är ju jesuit. Katolikerna tror att han är Jesu ställföreträdare och har direktkontakt med Gud, att han är ofelbar. Det bryter mot första budordet, och det bryter mot Jesu lära, att han är vår enda väg till Gud. Läs mer här om varför katolicismen är kättersk.

Påven har ju förresten i dagarna passat på att skämma ut sig genom att fjäska för mördarregimen och Fidel Castro på Kuba. Är det kristet? Ja, Franciskus verkar inte ha några problem med maktens förtryck av människor om det kommer från ”rätt” håll på den politiska skalan…