Gud är nationalist

Hur vet vi det? Jo, för på den nya jorden (himlen) som en gång skall uppstå, kommer det finnas olika folk och konungar! Uppenbarelseboken 21:24-26:

24Och Hedningarna, som salige varda, skola vandra i hans ljus; och Konungarna på jordene skola föra sina härlighet och ära in uti honom. 25Och hans portar låtas intet till om dagen; ty der varder ingen natt. 26Och de skola föra Hedningarnas härlighet och ära in uti honom. (Karl XII:s övers.)

24Och folken skola vandra i dess ljus, och jordens konungar föra ditin, vad härligt de hava. 25Dess portar skola aldrig stängas om dagen — natt skall icke finnas där 26och vad härligt och dyrbart folken hava skall man föra ditin. (1917 års övers.)