Vad är kristen fundamentalism?

Kristen fundamentalism har lite att göra med de negativa bibetydelser ordet har fått i vår tid. Vad det handlar om är ett försök på 1910-talet att försvara traditionell kristendom från modernt och ”liberalt” inflytande (egentligen kunde man kort och gott kalla det kristendom). För att göra detta ställde man upp 5 ”fundament”, som avhandlades i en serie häften kallade The Fundamentals:

1) Bibeln är bokstavligt sann, felfri och utan motsägelser.

2) Jungfrufödseln och Jesu gudomlighet såsom Guds Son.

3) Jesu Kristi gottgörelse av synden på korset för de människor som tror på honom, genom tron allena.

4) Jesu köttsliga, kroppsliga återuppståndelse från de döda och himlafärd.

5) De mirakel som beskrivs i Skriften är sanna och har bokstavligen skett.

Liberal teologi och progressiv teologi, som dominerar den kristna akademin och många mäktiga kyrkor idag, i synnerhet den svenska statskyrkan, ställer inte upp på någon av ovanstående punkter, och är alltså inte kristen enligt ordets ursprungliga betydelse.