Varför Jehovas vittnens Bibelöversättning är felaktig

Några av de största felen i Nya Världen-översättningen sammanfattade:

https://carm.org/bad-translations-jehovahs-witness-bible-new-world-translation?inf_contact_key=252bedd683b6b8134f28686e77bc59ad54bdc4c1701ca16dfe764f4f634b04f2

Grava fel om Bibeln i ”Illusionen om Gud” av Richard Dawkins

Den här typen av fel, som inte ens skulle godkännas av en svensk mellanstadielärare, hade väl tagit ”den noggranne, objektive vetenskapsmannen” Dawkins ungefär 5 minuter att efterforska/rätta till. Så frågan är varför han gör dem? Är det inkompetens? Eller medvetet?

Samma typ av pinsamma fel gör för övrigt Cristopher Hitchens: