Påve Francis kallar muslimer ”bröder och systrar”

Pope Francis, in a sermon preached in front of many Muslims at a mosque in the Central African Republic, expressed very clearly his thoughts about Islam. He said that Muslims are our brothers and sisters.

It is time for born-again Christians to come to grips with the fact that this man worships a different God. Pope Francis MuslimsThere is simply no excuse for a born-again Christian to have further doubts. It is not new for this Pope to say controversial things. Recently, he claimed that Atheists would go to heaven too. He said “The Lord has redeemed all of us, all of us, with the Blood of Christ: all of us, not just Catholics. Everyone! ‘Father, the atheists?’ Even the atheists. Everyone!” Roman Catholic theology, because it is works based, puts a great emphasis on doing good, and therefore is not evangelistic. For many centuries the devil used the Roman Catholic Church to murder anyone who didn’t agree with them, but now it seems he has shifted his strategy to being ecumenical.

http://thecripplegate.com/pope-francis-says-muslims-are-his-brothers-and-sisters/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheCripplegate+%28The+Cripplegate%29

Muslims and Christians couldn’t teach anything more different. They deny Jesus is God and teach that he didn’t actually die on the cross. If this is true then Jesus never resurrected and in 1 Cor. 15:12-19 Paul says, “if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith”.

Vatikanen anser att muslimer tillber samma gud som kristna

Detta kan man läsa i den katolska trosbekännelsen, punkt 841:

841 The Church’s relationship with the Muslims. ”The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind’s judge on the last day.”

Källa: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm

Notera för det första att frälsningsplanen enligt vatikanen inkluderar alla som erkänner ”skaparen”. Det finns inget stöd i Bibeln eller från Jesus för detta. (Samtidigt anser de att det bara är den katolska kyrkan som kan ge människor frälsning. Det är en tydlig motsägelse! Motsägelser hittar man normalt i falska religioner och kulter.)

Sedan påstår de att muslimer tillber samma Gud som katolikerna! Och muslimerna förnekar Jesu gudom och återuppståndelsen och treenigheten och påstår att koranen står över Bibeln och att Bibeln innehåller förvanskningar som koranen rättar (detta senare har för övrigt motbevisats av Döda havs-fynden och alla andra viktigare textfynd).

Hur kan de då påstå att det är samma gud? DET ÄR INTE SAMMA GUD, HUR MYCKET AUKTORITET OCH POLITISK MAKT MAN ÄN GER PÅVEN!

P. S. Det är troligen genom infiltration av idéer från den ekumeniska rörelsen (som drivs av vatikanen) som Svenska Kyrkan har tagit in det här tänket. Kom ihåg nuvarande ”ärkebiskopen”, som inte ville svara på ”om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed?” Antje Jackelén svarade att man inte kan svara ja eller nej på den frågan… Inte kristen alltså, men ändå ärkebiskop.