Marburg-artiklarna, här splittrades den protestantiska kyrkan

Dokumentet skrevs efter Luthers och Zwinglys debatt om nattvarden, och de var överens om alla artiklar utom den sista som berörde nattvarden. Senare reformatorer som Calvin avvek något i sin ståndpunkt angående sakramenten.

Här kan man i alla fall redan se de tre huvudströmningarna av protestantismen: lutheraner, reformerta och anabaptister (som omnämns indirekt i dokumentet).

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=4311