Rekordökning av den offentliga konsumtionen i budgeten 2016

Det satsas nu enorma summor, i ett första steg 30 miljarder (och detta är bara direkta kostnader och statens kostnader) för den ansvarslösa migrationsaktivism som de svenska statsmakterna bedriver. Det motsvarar 5000 kr per individ i arbetsför ålder. Migrationsverket är nu en större myndighet än försvaret. Ökningen som bara motsvaras av Palmeregeringens offentliga expansion i början av 1970-talet och av rekordarbetslösheten i början på 1990-talet går helt till människor som inte är medborgare eller har någon koppling till det här landet. Det är alltså ingen satsning på välfärd som S vill utmåla det som.

Den kanske mest kontroversiella delen i den svenska tillväxtmotorn är den offentliga konsumtionen, som i år väntas öka med hela 4,6 procent. För att hitta motsvarande tillväxttal i de offentliga utgifterna måste vi antingen tillbaka till den svenska finanskrisen i början av 1990-talet, då en kraftigt stigande arbetslöshet drev upp utgifterna, eller till 1970-talets snabba utbyggnad av den offentliga sektorn.

Källa: Placera

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2016/04/13/regeringen-maste-tala-klarsprak.html