Världens äldsta kristna arkeologiska fynd 41-44 e. Kr. ”JESOUS IOU”

I Jerusalems förorter har man hittat dessa begravningskärl med dels en inskription ”Jesus Herren är han” och dels kors ritade på. Tidpunkten som kan bestämmas med hjälp av ett mynt som hittades tillsammans med fynden är endast 10-15 år efter korsfästelsen!

https://earlychurchhistory.org/daily-life/ancient-ossuaries-uncover-biblical-truths/

Vad säger Bibeln om socialism?

Ja, kärlek till nästan och medkänsla är viktiga i Bibeln, men så är även ansvar och rättfärdighet. Paulus skriver exempelvis i 2 Tess. 3:10:

Redan när vi voro hos eder, gåvo vi ju eder det budet: om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.

Det kan vara tänkvärt för dem som är allt för fokuserade på den ”sociala gospeln” och glömmer både rättfärdighetskraven som Gud ställer på alla människor och det himmelska Jerusalem för det jordiska.

Paulus menar förstås inte att man ska låta folk svälta ihjäl, men alla som kan ska göra rätt för sig!

Alla kristna är helgon

Med anledning av att Sverige nu fått sitt ”andra katolska helgon” Elisabeth Hesselblad bör man upplysa om att ordet helgon (någon som är helig eller i heliggörelse genom Gud) hänsyftar på alla troende kristna personer. Och ett helgon är lika bristfälligt, lika syndafallet, som alla människor. Ett helgon är inte felfritt, bara en person som tror på Kristus och försöker leva efter hans lag, men som förstås ofta misslyckas.

Den typ av helgon som vatikanska kyrkan har infört finns inte, det vill säga felfria, syndfria personer som anses stå närmare Gud än andra troende och genom sin syndfrihet kan skänka de tillbedjande syndaförlåtelse. Det är obiblisk tro. Den enda som kan förlåta skulder är Jesus, den enda felfria, syndfria människan är Jesus.

Finns det arkeologiska belägg för Exodus? — se Patterns of Evidence

De senaste 50 åren har arkeologerna envetet hävdat att exodus i Bibeln är en myt och att inga belägg finns för att den har skett. Men detta beror troligen på att de letar i fel tidsperiod, det hävdar i alla fall den här utmärkta dokumentärfilmen.

Tyvärr distribueras inte filmen i fysiskt format i Europa, men den går att hitta i nedladdat format.

Betyg: 5/5

Att tala i tungor eller ej, det är frågan

Att ”tala i tungor” har blivit något av ett virus i den moderna kristenheten och sprider sig genom pingströrelsen och den ”karismatiska rörelsen”. De anser att ”tala i tungor” är ett tecken på att vara fylld av den Helige Ande. (Något som skulle innebära att ”vanliga” kristna, som inte talar i tungor, inte är fyllda av den Helige Ande! En mycket betänklig ståndpunkt, som inte heller har stöd i Bibeln.)

Men vad innebär egentligen att ”tala i tungor”. Går vi till vårt svenska språk, så har vi det gamla ordet ”tungomål” som betyder (främmande) språk: tunga + mål (tal). Det är också vad som med största sannolikhet avses i Bibeln, när de första apostlarna plötsligt kunde ”tala i tungor”, dvs göra sig förstådda på främmande språk (utan att de själva hade studerat dem) i avsikt att de skulle kunna sprida evangeliet, inte att i extas bluddra fram osammanhängande och obegripliga ”ord”.

Radioprogrammet Issues Etc. reder ut begreppen:

http://issuesetc.org/podcast/sbotwwolfy05-29-15.mp3

Bibeln tydlig om homosexualitet — älska människan, hata synden

Läs debattinlägget i tidningen Dagen:

http://www.dagen.se/debatt/bibeln-tydlig-om-homosexualitet-1.349464

Vi menar att praktiserande homosexualitet, utifrån vad Bibeln säger, är synd. Det har funnits en samstämmighet om detta genom hela den protestantiska reformationen, och även dessförinnan fanns det en klar teologisk övertygelse i frågan.

Revisionism är ett modernt påfund som har till uppgift att vrida på bibeltexter för att få dem att säga motsatsen till vad de innehåller.

I kommentarsfältet går debattens vågor höga, och HBTQ-maffian ställer sig som vanligt över Gud. Men många försvarar Guds ord. En av de bästa kommentarerna, av Lotta Ohlsson:

Idag är en glädjens dag! Kom och låt oss fröjdas att Guds ord lyser som en strålande stjärna på himlen. 22 pastorer som har Gudsfruktan istället för människofruktan. Må Gud välsigna er. Liberalteologer förgår, Guds prästerskap består. Ni ska jubla när ni förföljs för hans namn. Att vara pk är lätt, att följa Jesus desto svårare. Tack!