Liten historieklass

Får en politiker, författare eller journalist påstå vad som helst? Läs nedanstående citat ur Svenska folkets underbara öden (1959, Grimberg, Schönbäck) och döm själva hur väl underbyggd den nuvarande debatten om invandringens fröjder är:

Med utjämningen mellan de olika folken följer en nivellering av kulturen. [Det syftar på den yngre stenålderstiden, men samma sak kan iaktas under exemelvis folkvandringstiden i Europa.]

[…]

Med viss säkerhet kan man emellertid påstå, att Sveriges befolkning genom hela stenåldern tillhörde samma nordiska ras, som ännu är svenska folkets kärna.