Fem anledningar till att Bibeln (Nya Testamentet) går att lita på

  1. De skriftliga vittnesmålen skrevs ned tidigt och i samma region som de utspelar sig i
  2. Den är bekräftad av andra vittnesmål
  3. Den har inte förändrats över tiden
  4. Författarna var inte partiska eller tjänade på sitt vittnesmål (tvärtom)
  5. Bibeln förklarar världen och oss själva på ett sätt som stämmer med vår egen upplevelse

Four Reasons Why the New Testament Gospels Are Reliable (Bible Insert)