Antje Jackelén, om Muhammed och Jesus

I en intervju i Morgonbladet säger ”ärkebiskopen”: ”Jag anser inte att Mohammed är en falsk profet.” Hon anser att den Gud som han förkunnade är samma Gud som i Bibeln. I Bibeln är Jesus Guds son, dvs Gud och människa. Enligt Mohammed är Jesus bara en människa. Ändå anser Jackelén att Muhammed inte är falsk profet. (Sekundär källa SD-Kuriren Kyrkovalet 2017)

Tänkte bara skriva detta om någon undrade om Jackelén var kristen, vilket hon alltså inte är i traditionell bemärkelse. Se även inlägget om Nathan Söderblom som visar att inte heller han var kristen.

Nej, terrordåden i Paris hade inte med religion att göra, de hade med islam att göra

Vår förmenta ”ärkebiskop”, usurpatorn och Bibelförnekaren Antje Jackelén, var inte sen med att träda fram till islams försvar efter Charlie Hebdo-dåden. Kanske vill kvinnan även påstå att inte heller Ayatolla Khomeini och den iranska revolutionen har något med islam att göra, kanske vill hon påstå att Saudiarabiens regim, som har koranen som grundlag, inte har något med islam att göra, kanske vill hon påstå att al-Qaida och alla dess grenar inte har med islam att göra, kanske vill hon påstå att IS inte har med islam att göra, kanske vill hon påstå att Muslimska brödraskapet inte har med islam att göra o. s. v…. Ärligt talat tycker jag att det verkar vara en ganska kränkande inställning mot alla dessa miljoner muslimer som själva definierar sig som muslimer och som bara följer koranen och Muhammeds exempel.

DET MEST SLÅENDE MED ALLA UTTALANDEN, inklusive ärkebiskopen för den katolska kyrkan i Sverige, Ander Arborelius som skriver på SVT Opinion, under rubriken, ”Den största kränkningen av Gud är att döda i Guds namn”, ÄR ATT DE VERKAR TRO ATT DEN KRISTNA GUDEN ÄR UTBYTBAR MOT VILKEN GUD SOM HELST. En verkligt kristen människa tror inte att muslimer dödar ”i Guds namn”, för muslimer tror inte på Gud såsom han har uppenbarat sig i Bibeln och i Jesus Kristus.

Detta har ju Jackelén själv bekräftat genom att vägra svara på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed.

https://www.svenskakyrkan.se/1217096

http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/ideologi-far-inte-forvaxlas-med-religion

http://www.dagen.se/pr%C3%A4st-%C3%A4rkebiskopen-har-fel-om-religion-1.311696

NoCompulsioninReligion1-vi IslamWomen-vi islamicnaturemuhammadsays1-vi

Vatikanen anser att muslimer tillber samma gud som kristna

Detta kan man läsa i den katolska trosbekännelsen, punkt 841:

841 The Church’s relationship with the Muslims. ”The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind’s judge on the last day.”

Källa: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm

Notera för det första att frälsningsplanen enligt vatikanen inkluderar alla som erkänner ”skaparen”. Det finns inget stöd i Bibeln eller från Jesus för detta. (Samtidigt anser de att det bara är den katolska kyrkan som kan ge människor frälsning. Det är en tydlig motsägelse! Motsägelser hittar man normalt i falska religioner och kulter.)

Sedan påstår de att muslimer tillber samma Gud som katolikerna! Och muslimerna förnekar Jesu gudom och återuppståndelsen och treenigheten och påstår att koranen står över Bibeln och att Bibeln innehåller förvanskningar som koranen rättar (detta senare har för övrigt motbevisats av Döda havs-fynden och alla andra viktigare textfynd).

Hur kan de då påstå att det är samma gud? DET ÄR INTE SAMMA GUD, HUR MYCKET AUKTORITET OCH POLITISK MAKT MAN ÄN GER PÅVEN!

P. S. Det är troligen genom infiltration av idéer från den ekumeniska rörelsen (som drivs av vatikanen) som Svenska Kyrkan har tagit in det här tänket. Kom ihåg nuvarande ”ärkebiskopen”, som inte ville svara på ”om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed?” Antje Jackelén svarade att man inte kan svara ja eller nej på den frågan… Inte kristen alltså, men ändå ärkebiskop.